Torsdag den 29. oktober 2009 slippsatte Nordnorsk Fartøyvernsenter M/K Brottsjø. Brottsjø var tidligere fiskebåt, og ble bygget for Trygve Nilsen i 1936. Båten eies nå av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. I de kommende år vil Brottsjø gjennomgå total restaurering, og denne vil du kunne følge på her i bloggen. Vi vil prøve å oppdatere bloggen ukentlig med tekst og bilder fra restaureringa. Du vil også kunne lese om teknikker vi bruker, og konstruksjonsløsninger.

Thursday the 29th of October the former fishing boat Brottsjø was put on the slipway at Fartøyvernsenter in Gratangen, Norway. The coming few years she will be totally restored. On this blog I will show on a weekly basis the progress we are making trough text and photographic documentation. Every now and then I delve deeper in to the techniques we use and of the construction methods.

Christiaan van Gaal (Prosjektleder/Project manager)Uke 25

Martin fikk reparert noen dårlige ender på deler av livholten på babord side og nå får han hjelp av Joost for å prøve å få ut noen gamle og dårlige trenagler. Neste uke skal de prøve å få de ut fra utsida, på disse lar det seg ikke gjøre fra innsida.
Martin repaired the two ends of the "livholt" and now Joost is helping to see if they can get one of the rotten pegs out, next week they have to see if they can find the peg on the outside because from here it isn't working.
Mens Peter skifter en av de siste rekkestøttene oppdager han et spant som viser seg å være i dårlig stand og som skal byttes ut.
This is one of the last "rekkestøtte" we shifted and while doing Peter discovered a rib that was not so fresh any more so he is preparing her to take it out.
Nesten alle rekkstøttene er skiftet. Her kan du se de nye på styrbord side. Brottsjø var godt vedlikeholdt gjennom hennes liv men der hvor rekkestøttene går gjennom dekket er det vanskelig å holde det tett. Vannet trenger gjennom når tunge garn blir dradd inn over siden eller når båten støter hard mot kaia.
Almost all of the "rekkestøtte" are changed, here you see the new one's standing on the starboard side. Brottsjø is very well maintained during it's life but because of the construction where the rekkestøtte go "in" the deck it is hard to keep them water tight. Water leaks in when heavy fishing nets are pulled over the side or when the boat hits the pier to hard.
Fordi at alle deksbjelkene er borte måtte Joost stive av båten før han kunne bøye inn bjelkevegeren. Dette for å unngå at skrogfasongen ville endre seg. Bjelkevegeren er en 3'' plank på innsida av skroget som deksbjelkene hviler på.
Because all the deck beams are gone Joost had to strengthen the construction while mounting the 3 inch thick "bjelkeveger" or beam-barer. It's an extra thick plank on the inside of the hull where the deck beams are mounted on, we wanted to make sure that the original shape of the hull was not changed wile pressing this thick plank in.
Bjelkevegeren sett framover.
Here is the same plank looking forward.
De forskjellige delene av bjelkevegeren er skjøtet sammen med en såkalt fransk lask. Den er nøyaktig lik den gamle.
And here you see the connection, at the same place as the original and with the same dimensions.

No comments: