Torsdag den 29. oktober 2009 slippsatte Nordnorsk Fartøyvernsenter M/K Brottsjø. Brottsjø var tidligere fiskebåt, og ble bygget for Trygve Nilsen i 1936. Båten eies nå av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. I de kommende år vil Brottsjø gjennomgå total restaurering, og denne vil du kunne følge på her i bloggen. Vi vil prøve å oppdatere bloggen ukentlig med tekst og bilder fra restaureringa. Du vil også kunne lese om teknikker vi bruker, og konstruksjonsløsninger.

Thursday the 29th of October the former fishing boat Brottsjø was put on the slipway at Fartøyvernsenter in Gratangen, Norway. The coming few years she will be totally restored. On this blog I will show on a weekly basis the progress we are making trough text and photographic documentation. Every now and then I delve deeper in to the techniques we use and of the construction methods.

Christiaan van Gaal (Prosjektleder/Project manager)Uke 40

Uke 38/39


Vi startet året med to nye medarbeidere på Brottsjø. Her jobber Endre med kravellen til nedgangskappa. Endre og Bjørn forbereder arbeidet med legging av nytt dekk, som snart blir påbegynt.

This year we started on Brottsjø with two new people. Here you see Endre working on the "kravel". He and Bjorn are preparing everything for the new deck with which they will start soon.

Kravellen på hoveddekket.

Here you see the kravel on the main deck.

Bjørn arbeider med reimene, en viktig del av konstruksjonen for å motstå kreftene av driving og holde dekket tett.

Bjørn is working with the "reimer", a crucial part of the construction to keep the deck water tight.

Reimene på babord side.

Here you see it on the port side.

Jay arbeider med lenningen.

Jay is working with the "lenning"

På hekken er lenningen i to lag. På begynnelsen av nitti-tallet skiftet Bjørn store deler av denne konstruksjonen, og nå står resten for tur.

On the backside of the boat the "lenning" is made of two parts. In the beginning of the nineties Bjørn changed a big part of the construction but now it's time to change the rest.

Her er et bilde av hekken etter reparasjonen for 20 år siden.

Here a picture of the situation after the reparation 20 years ago.

Her ser man tilstanden på det øvre laget av lenningen.

Here you see that the top part was in a bad condition.