Torsdag den 29. oktober 2009 slippsatte Nordnorsk Fartøyvernsenter M/K Brottsjø. Brottsjø var tidligere fiskebåt, og ble bygget for Trygve Nilsen i 1936. Båten eies nå av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. I de kommende år vil Brottsjø gjennomgå total restaurering, og denne vil du kunne følge på her i bloggen. Vi vil prøve å oppdatere bloggen ukentlig med tekst og bilder fra restaureringa. Du vil også kunne lese om teknikker vi bruker, og konstruksjonsløsninger.

Thursday the 29th of October the former fishing boat Brottsjø was put on the slipway at Fartøyvernsenter in Gratangen, Norway. The coming few years she will be totally restored. On this blog I will show on a weekly basis the progress we are making trough text and photographic documentation. Every now and then I delve deeper in to the techniques we use and of the construction methods.

Christiaan van Gaal (Prosjektleder/Project manager)Uke 48, 49, 50


Det har skjedd masse på Brottsjø i løpet av de siste ukene. Lugarkappa er så å si ferdig og svineryggene er ferdigstilte. Vi har også begynt å drive dekket.
The last few weeks we did a lot of work. The "lugarkappe" is almost ready and the "Svinerygg is ready.We also started caulking the deck.

Endre er ferdig med svineryggen, og tilpasser kjettingklysshullene.
Endre finishes the "Svinerygg" and mounts the hawse hole.

Et bilde av forskipet, vi har også påbegynt maling av ferdigstilte deler.
A view from the front, we also started painting the parts that are finished.

Fiskerimerket er også tilbake. Disse merkene brukes på fartøy registrert for fiske. Bokstavene sier noe om hvor fartøyet er registrert, og tallene skal skille de ulike båtene som er registrert i det området. Siffrene vil males hvite, på en sort bakgrunn.
The registration sign is also back. These marks are used on vessels registered for fishing, and the letters says something about where the boat comes from - in this case T=Troms. K=Karlsøy, the numbers are to separate the boats from that area. The letters will be painted white, on a black background.

Et bilde av akterskipet.
A view from the back.

Her bores hull for rorakslingen med et spesiallaget verktøy for denne typen boring.
Here we drill a hole for the steering with a spacial drill made for this kind of work.

Katja og Jay skal montere romlukekarmen slik at vi kan begynne å drive hoveddekket.
Katja and Jay will mount the hatch so we can start caulking the main deck.

Egnerhuset ved siden av styrhuset er også delvis på plass.
The little house or"egnerhus" on the side of the wheelhouse is getting shape to.

John og Ole løftet ut motoren. Dette var nødvendig for å kunne sjekke kjølboltene under motoren, - det gjør det også enklere med tanke på overflatebehandling av motoren.
John and Ole lift the motor out, they do that to check the bolts underneath the engine and to make it easier to clean and paint the engine.

Fenderlista er ferdig. Halvrundtjernene er vankelige å få tak i, og målene på de som leveres i dag avviker ofte med noen millimeter i forhold til de originale. For å kunne få tak i de ønskede dimensjonene må vi bestille tonnevis av varen, derfor gjør vi hva vi kan for å bevare de originale.
The fender lists are ready. The half round iron strips are hard to get. The measurements are often of by a few millimeters compared to modern standard measurements of strips in stock. Only if we order several thousend of kilos of a special size is it possible to get the right sizes. That's why we take good care of the original material.