Torsdag den 29. oktober 2009 slippsatte Nordnorsk Fartøyvernsenter M/K Brottsjø. Brottsjø var tidligere fiskebåt, og ble bygget for Trygve Nilsen i 1936. Båten eies nå av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. I de kommende år vil Brottsjø gjennomgå total restaurering, og denne vil du kunne følge på her i bloggen. Vi vil prøve å oppdatere bloggen ukentlig med tekst og bilder fra restaureringa. Du vil også kunne lese om teknikker vi bruker, og konstruksjonsløsninger.

Thursday the 29th of October the former fishing boat Brottsjø was put on the slipway at Fartøyvernsenter in Gratangen, Norway. The coming few years she will be totally restored. On this blog I will show on a weekly basis the progress we are making trough text and photographic documentation. Every now and then I delve deeper in to the techniques we use and of the construction methods.

Christiaan van Gaal (Prosjektleder/Project manager)Uke 15


Smeden vår har laget nye deler til styringa på Brottsjø. Dette er ei vanlig kjettingstyring hvor kjettingen går via rør over styremaskinen i styrhuset til en arm på rorakslingen. Den originale smidde armen i var veldig tært, og det ble derfor besluttet å lage kopi av denne.

Our smith has made a new part for the steering system. Chains from the steering wheel control this arm that is connected to the rudder, it was originally made by a smith so we used the same techniques to copy the old one.
Uke14


Arbeidet med utskiftninger er så smått i gang på Brottsjø. Sola titter også inn gjennom vinduet etter noen måneders fravær. Livet er herlig!

This week we started making the first new parts for Brottsjø and the sun is also back, what more do you want.

Her er Hani under opplæring. Her lærer han å lage nye rekkestøtter. Denne typen kunnskapsformidling er noe av det fartøyvernsentrene ønsker å drive med.

Part of our job is teaching others boatbuilding so that the craftsmanship stays alive. Joost is teaching here Hani how to make a “rekkestøtte”.

Etter å har stabilisert skroget med en del sneiband og wirer har vi begynt å fjerne dekksbjelkene. De fleste av disse er i dårlig stand, og vil bli skiftet ut.
 
After we stabilized the boat by mounting different crossbeams and wires we started removing de deck beams. Most of them are in a bad state and will be changed.

Når bjelkene er ute har vi tilgang til bjelkevegerne, - plankene på innsiden av spantene som dekksbjelkene hviler på. Bjelkevegerne er også så dårlige at de må skiftes ut.

Now the beams are gone we have easier access to the “bjelkeveger”, the plank on the inside of the ribs that supports the beams. They are in a bad state and also need to be changed.

Her er et oversiktsbilde etter at vi har ryddet ombord. Det ser ut til at treverk under vannlinja er i relativt god stand.

Here is an overview after we cleaned the boat. It looks like that the wood under the waterline is in a reasonable to good condition.

Elektrikeren Peder er i full sving, og har fått gjort noe nytt denne gangen.

Peder, the electrician is also going on strong and even broadened his horizon.

Her har han laget nye deksler til knivbryterne. Disse fant vi på gamle foto fra maskinrommet, men de manglet altså.
 
He made two new covers for the two big switches that were lost sins the boat came here in 1989.

Her er det gamle bildet av strømtavla og knivbryterne.
 
And here you can see the old ones.

Peder har også testet det gamle utstyret, og alt virker fortsatt.

But he also tested the old electrical equipment, and it still worked.