Torsdag den 29. oktober 2009 slippsatte Nordnorsk Fartøyvernsenter M/K Brottsjø. Brottsjø var tidligere fiskebåt, og ble bygget for Trygve Nilsen i 1936. Båten eies nå av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. I de kommende år vil Brottsjø gjennomgå total restaurering, og denne vil du kunne følge på her i bloggen. Vi vil prøve å oppdatere bloggen ukentlig med tekst og bilder fra restaureringa. Du vil også kunne lese om teknikker vi bruker, og konstruksjonsløsninger.

Thursday the 29th of October the former fishing boat Brottsjø was put on the slipway at Fartøyvernsenter in Gratangen, Norway. The coming few years she will be totally restored. On this blog I will show on a weekly basis the progress we are making trough text and photographic documentation. Every now and then I delve deeper in to the techniques we use and of the construction methods.

Christiaan van Gaal (Prosjektleder/Project manager)Uke 44, 45


Bjørn Jobber med hoveddekket.
Bjørn is busy with the main deck.

Før restaureringa har det blitt skiftet en del plank i dekket. Vi har ikke kopiert de dårlige løsningene med tanke på støter, men dokumentert situasjonen slik den var i 2010. Vårt mål er å restaurere Brottsjø slik den var i 1989, men enkelte ting er endret mellom 1989 og 2010 - blant annet dekket. Vi vet ikke eksakt hvordan skjøteplanen for dekket var i 1989, og materialene som ble brukt på nitti-tallet er i samme tilstand eller værre, så det er vanskelig å se forskjell på hva som er "nytt" og hva som er gammelt.
In the past there has been some shifting of planks. We didn't copy bad solutions bud we made a scheme of the old situation and the new so that for later generations it's clear what the situation was in 2010. Our goal is to restore Brottsjø back to how it was in 1989 but between 1989 and 2010 some things have changed among that is the deck. We don't know exactly what the layout of the deck was in 1989 and the material that are used in the nineties are often in a the same condition or worse so it,s hard to tell them apart.

Skissa viser skjøteplanen fra 2010, og hvordan vi har valgt å legge dekket. På bb-side har vi nesten kopiert løsninga fra 2010 som vi tror må være den mest originale. Løsninga følger allikavel ikke gammel kotyme og veritas-regler, men vi velger altså å tror at det var slik det så ut i 1989.
Here you can see the layout we used on the main deck. You can see that on one side we nearly copied the layout as it was in 2010. I assume that this layout is the most original.

Endre og Jay jobber sammen på fordekket.
Endre is working together with jay on the deck in the front.

På fordekket vat et ingen problemer med skjøteplanen da alle plankene var i full lengde. Hakaplanken visste vi var reparert etter 1989, og der var nok igjen av den originale hakaplanken til at vi kunne ta ut mål til den nye.
In the front there is no problem with the layout of the deck because the planks are all of one length. With the plank on the side of the deck or "hakaplank" we knew that parts were changed before and after 1989 but there was enough left of the original plank that we could find measurements for the new one.

Her er fordekket nesten ferdig, og kappa påbegynt.
Here the deck is almost finished and you can see the first parts of the entrance to the "lugar".

Jay studerer arbeidet sitt. Hendene hviler på hakaplanken. Jay har god grunn til å være fornøyd mener prosjektlederen. Ved fartøyvernsentrene prøver vi å bevare kunnskapen om bygging av slike fartøy. Jay er et godt eksempel - med bakgrunn som snekker lære han nå om norsk båtbygging, håndverk og tradisjoner.
Jay is looking at his work, here you can see the "hakaplank", Jay can be satisfied with his work and I am to, Part of our work here at the Fartøyvernsenter is to preserve the skills of making these kind of boats. Jay is a good example, he's a former carpenter that in the past year has learned a lot about Norwegian boat building techniques and traditions.

Her ser vi Katja arbeide med pullerten på bb-side. Katja er fra Tyskland og utdannet som båtbygger der. Nå lærer hun tradisjonelle teknikker og metoder fra båtbygging i Nord-Norge.
Here you can see Katja working on a bollard or pullert. Katja is from Germany and she also is learning the traditional techniques and methods of boat building in North Norway.

God atmosfære ombord.
The atmosphere is good on board.

Bjørn har begynt å arbeide på aluminiums-styrhuset. Det er i god stand - noen trestykker og noen nagler i aluminiumsklinken må skiftes, men den største jobben blir å fjerne dårlig maling og male det nytt. Den tidligere eieren, Trygve Nilsen, var svært nøye med vedlikeholdet av båten, så vi prioriterer derfor å få det til å se godt vedlikeholdt ut når vi er ferdige.
Bjørn started working on the aluminium wheelhouse. Its in good condition, some wooden parts had to be changed and there are a few rivets that are broken but the biggest job is taking the loose and bad paint of and paint it new. The former owner (Trygve Nilsen) was meticulous with his boat so it's important that everything looks well maintained when we are finnished.

Vi har fire båtbyggere i arbeid på Brottsjø for tiden.
We have four boat builders working on Brottsjø at this moment.

Mekanikerne er også i fullt arbeid, på bildet ser vi kjettingsaks og Kazimierz jobbe på et pumpehus fra Brottsjø.
And the mechanics work hard to, there is still a lot to do.