Torsdag den 29. oktober 2009 slippsatte Nordnorsk Fartøyvernsenter M/K Brottsjø. Brottsjø var tidligere fiskebåt, og ble bygget for Trygve Nilsen i 1936. Båten eies nå av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. I de kommende år vil Brottsjø gjennomgå total restaurering, og denne vil du kunne følge på her i bloggen. Vi vil prøve å oppdatere bloggen ukentlig med tekst og bilder fra restaureringa. Du vil også kunne lese om teknikker vi bruker, og konstruksjonsløsninger.

Thursday the 29th of October the former fishing boat Brottsjø was put on the slipway at Fartøyvernsenter in Gratangen, Norway. The coming few years she will be totally restored. On this blog I will show on a weekly basis the progress we are making trough text and photographic documentation. Every now and then I delve deeper in to the techniques we use and of the construction methods.

Christiaan van Gaal (Prosjektleder/Project manager)Uke 41-43


Etter at vi fjernet dekket på hekken kom mere skadet virke for dagen. Deler av bæreren og sargen måtte skiftes.
After we removed the deck at the back we found out that there was more damage. Part of the stern or bærer had to be replaced and we repaired the sarg.

Her vises reparasjonen av sargen.
Here you can see where we glued in a piece and made a new part.

Fra undersiden ser det slik ut. Det var mye råte i området, og vi antar det har vært en lekkasje i dekket her.
From underneath it looks like this. There was a lot of rot in this area, we suspect that the deck was leaking here.

Endre laget ny bærer. Det var viktig at den passet nøyaktig med de eksisterende delene, og det gjorde den. 
Endre made a new part of the stern. It was important that it fitted precisely with existing parts, and it does.

Her vises de nye delene i hekken.
Here you can clearly see which parts are new.

En av grunnene til at bæreren måtte passe skikkelig var at vi måtte skifte noen hudplanker i området også.
One of the reasons the new stern had to fit precisely is because we had to change a few planks.

Skisse av bæreren.
Here you can see the part we changed.

Lenningen er nesten ferdig
The railing is almost ready.

Her vises mer av lenningen, og deler av det nye dekket.
Here you can see more of the railing and part of the new deck.

Det går unna når Bjørn legger dekk.
Bjørn is making good progress with the deck.

Kazimierz sjekket kjølboltene. Han dro ut tre stykker. Mekanikerene har også arbeidet med dieseltankene, roret og propellen.
Kazimierz is checking the old keel bolts, he pulled out 3. The mechanics also worked with the diesel tanks, rudder and propeller.

Det var ikke mye igjen av de 16 mm. tykke kjølboltene, og vi må nok skifte alle.
This is part of an old keel bolt, you can see that there is not mush left oft the original 16mm diameter, we will changes all of the bolts.