Torsdag den 29. oktober 2009 slippsatte Nordnorsk Fartøyvernsenter M/K Brottsjø. Brottsjø var tidligere fiskebåt, og ble bygget for Trygve Nilsen i 1936. Båten eies nå av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. I de kommende år vil Brottsjø gjennomgå total restaurering, og denne vil du kunne følge på her i bloggen. Vi vil prøve å oppdatere bloggen ukentlig med tekst og bilder fra restaureringa. Du vil også kunne lese om teknikker vi bruker, og konstruksjonsløsninger.

Thursday the 29th of October the former fishing boat Brottsjø was put on the slipway at Fartøyvernsenter in Gratangen, Norway. The coming few years she will be totally restored. On this blog I will show on a weekly basis the progress we are making trough text and photographic documentation. Every now and then I delve deeper in to the techniques we use and of the construction methods.

Christiaan van Gaal (Prosjektleder/Project manager)Sjøsetting Brottsjø, 19 august 2011

    


NRK.no 7 min 15 ut i sendinga

Uke 51, 52, 53

Mer og mer kommer på plass, og det planlegges å sjøsette Brottsjø 19. august i anledning Foldvikmarkedet som arrangeres årlig av Gratangen Kystlag. Vi gleder oss til å vise publikum resultatet.
The launching date is getting closer, and Brottsjø is getting more and more complete. We are planning to launch the boat at 14:00, the19.th of August so that we can show it at the coastal-culture festival in Foldvik that same weekend. Drivinga fortsetter, og nå er det undervannsskroget som står for tur.
The caulking continues, and the hull below the waterline is under work. Alt av dekk er ferdig drevet og beket.
The caulking of the deck is finished, and sealed. En god del halvrundjern er montert, og rør-rekkene er under arbeid.
Quite a lot of the hardware is mounted, and the railing is being worked at. Fiskeriregistreringsmerket er malt på og baugbeslag montert. Kappa er også ferdig.
The registration mark for fishing is back. The companion way/cabin porthole is also finished.
Jay skraper ut gammelt dårlig drev.
Jay is peeling out old caulking.
Tanker, rør og maskindeler er pusset og overflatebehandlet.
Dielseltanks, piping and machiney is refurbished.
Sylinderen og andre deler til Finnøy-motoren er pusset ned, mønjet og malt med lyseblå hammerslagslakk slik de var i Trygve Nilsens eie.
The cylinder and other parts of the Finnøy-engine are stripped from old paint, primed and painted with hammered-finish anti-rust paint like it was when Trygve Nilsen had the boat.
Toppstykke, topplokk/mellomstykke og hydraulikkoljetank for omstyringa.
Engine parts.
Pumpepluns og diverse deksler og deler. Oljetanken til ovnen i lugaren er laget ny. Denne skal stå på sb-side på dekket forut.
More engine parts. The oiltank for the stove in the cabin is made new, and is to be placed at sb-side of the deck in the front of the boat.
Bunnramma, stativ, svinghjul, aksling, regulator, kobling og omstyring er montert tilbake i båten etter overflatebehandling og gjennomgang på verkstedet. På omstyringa er det byttet simmeringer, stempelstengene i hydraulikksylinderen er slipt.
The engine is being rebuilt in the boat after the parts has been refurbished in the workshop. Brottsjø has a controllable pitch propellar which is powered by hydraulics, these have new sealings and the piston and cylinder here has been honed.
Deler som var rustne ble pusset ned og behandlet med Owatrol penetrerende olje. Deretter ble de mønjet med Jotun-mønje tilsatt Owatrol penetrerende olje for å få skikkelig "bett" mellom gods og mønje, og tilslutt malt med hammerslagslakk.
Engine parts that were rusty were stripped down and treated with Owatrol penetrating oil. Then primed with Jotun-primer with some Owatrol penetrating oil blended in - this will make the primer stick better to the surface. The top finish is light blue Hammerite hammered finish.
Bak bjelken ble det satt opp spikerslag/forsterkning - noe som gjorde at flaska kom et par cm lengre bak, dette kan bli til hinder for tilkomsten til kranene på startluftflaska som henger under akterdekket på Brottsjø. Vi må vurdere hvordan vi løser dette når vi kommer til montering av kraner og rør - ei mulig løsning blir "muffer" til forlenging av rørene ut fra tanken slik at kranene kommer klar av bjelken.
A reinforcement was mounted behind the beam - which made the air tank end up some centimeters behind its origin. This messes up the access to the cranes and handles of the airtank. We have to figure out what to do with this - a possible solution is to extend the cranes and handles.
I Brottsjø står det to strømtavler i maskinrommet, - denne sitter i forkant inni keisingen.
Parts of Brottsjøs electrical circuitry.
Den andre sitter i akterkant av keisingen, og her finner en også knivbryterne for hovedstrøm og gløding.
More parts of the electrical circuitry, the switch-blade switches are the main-switch and the other one for the diesel glow plug.
Styrhuset har fått seg en omgang med skraping, pussing, grunning og maling. Styrhuset og keisingen er i aluminium.
The aluminium steering house has also been refurbished.
En del spikerslag var dårlige, og måtte skiftes ut. Alt brukbart panel ble pusset og brukt om igjen.
The beams behind the panel was in bad condition, and had to be replaced. The panels was refurbished and used over again.
Styrhusvinduene har også fått seg en omgang med pussing og overflatebehandling.
The windows from the steering house also got their share of surface treatment.

Uke 48, 49, 50


Det har skjedd masse på Brottsjø i løpet av de siste ukene. Lugarkappa er så å si ferdig og svineryggene er ferdigstilte. Vi har også begynt å drive dekket.
The last few weeks we did a lot of work. The "lugarkappe" is almost ready and the "Svinerygg is ready.We also started caulking the deck.

Endre er ferdig med svineryggen, og tilpasser kjettingklysshullene.
Endre finishes the "Svinerygg" and mounts the hawse hole.

Et bilde av forskipet, vi har også påbegynt maling av ferdigstilte deler.
A view from the front, we also started painting the parts that are finished.

Fiskerimerket er også tilbake. Disse merkene brukes på fartøy registrert for fiske. Bokstavene sier noe om hvor fartøyet er registrert, og tallene skal skille de ulike båtene som er registrert i det området. Siffrene vil males hvite, på en sort bakgrunn.
The registration sign is also back. These marks are used on vessels registered for fishing, and the letters says something about where the boat comes from - in this case T=Troms. K=Karlsøy, the numbers are to separate the boats from that area. The letters will be painted white, on a black background.

Et bilde av akterskipet.
A view from the back.

Her bores hull for rorakslingen med et spesiallaget verktøy for denne typen boring.
Here we drill a hole for the steering with a spacial drill made for this kind of work.

Katja og Jay skal montere romlukekarmen slik at vi kan begynne å drive hoveddekket.
Katja and Jay will mount the hatch so we can start caulking the main deck.

Egnerhuset ved siden av styrhuset er også delvis på plass.
The little house or"egnerhus" on the side of the wheelhouse is getting shape to.

John og Ole løftet ut motoren. Dette var nødvendig for å kunne sjekke kjølboltene under motoren, - det gjør det også enklere med tanke på overflatebehandling av motoren.
John and Ole lift the motor out, they do that to check the bolts underneath the engine and to make it easier to clean and paint the engine.

Fenderlista er ferdig. Halvrundtjernene er vankelige å få tak i, og målene på de som leveres i dag avviker ofte med noen millimeter i forhold til de originale. For å kunne få tak i de ønskede dimensjonene må vi bestille tonnevis av varen, derfor gjør vi hva vi kan for å bevare de originale.
The fender lists are ready. The half round iron strips are hard to get. The measurements are often of by a few millimeters compared to modern standard measurements of strips in stock. Only if we order several thousend of kilos of a special size is it possible to get the right sizes. That's why we take good care of the original material.

Fundamentsbolter

De gamle fundamentsboltene så ut til å være av messing, og hadde fått et visst rødskjær enkelte steder. Dette kan skyldes at zinken i legeringa er "vasket" ut gjennom selektiv korrosjon. Det som da er igjen i legeringa er gjerne porøs kobber med liten styrke. Vi har derfor valgt å skifte ut disse, men var interessert i å vite mer om hvilken legering som var brukt i de originale.
The old foundation bolts for the engine seemed to be made from brass, and had a certain red glow in some places, which can be the result of dezincification. This is a problem in boats where brasses can loose zink from the alloy - the rest is then porous and weak copper. We chose to change these bolts, but wanted to know which alloy they were made from first.
Vi sendte materialprøver av de gamle fundamentsaboltene til analyse, og fikk tilbake følgende resultat:
We sent some samples of the old bolts to have them analyzed, ond got the folloving results:
Test nr. 1

Cu
Zn
Sn
Pb
Fe
Ni
Al
Mn
Si
Cd
As
%
56.31
39.41
0.6514
0.6483
0.5343
0.0732
≤0.00
1.301
0.0226
0.0124
0.0297
Test nr. 2

Cu
Zn
Sn
Pb
Fe
Ni
Al
Mn
Si
Cd
As
%
55.53
40.05
0.5948
0.8312
0.5533
0.0652
≤0.00
1.306
0.0262
0.0123
0.0284
Test nr. 3

Cu
Zn
Sn
Pb
Fe
Ni
Al
Mn
Si
Cd
As
%
55.10
40.71
0.6183
0.9142
0.5508
0.0683
≤0.00
1.301
0.0349
0.0128
0.0276
Gjennomsnittlig

Cu
Zn
Sn
Pb
Fe
Ni
Al
Mn
Si
Cd
As
%
55,65 40,06
0,6215
0,7979 0,5461 0,0689 ≤0,00 1,303 0,0279 0,0125 0,0286

Bortsett fra kobber og sink, som er vanlig messing, fant de altså spor av Mangan, Bly, Tinn og Jern m.m. Uten at vi helt har klart for oss hva de ulike metallene betyr for legeringa, kan denne minne om det som på folkemunne kalles mangan-bronze. Vanligvis kalles legeringer som hovedsaklig består av kobber og sink for messing. Dersom noen av bestanddelene gir den egenskaper eller farge som ligner bronze kan den kalles bronze.
Except from copper and zinc - which makes regular brass, they also found traces of Mangan, Lead, Tin and iron ++. We are not sure how these different metals affect the characteristics of the alloy, but know that theres an alloy that is called manganeze-bronze. Alloys with copper and zinc as the main ingredients are usually called brasses, but in some cases where the other metals in the alloy gives it colour or properties of bronze, its named just that - bronze.

I en kommentar fra Olaussen metall, sender de med datablad på den legeringen de har som ligner mest - "den legering vi har på folkemunne som manganbronse, er oftest høyfast messing, som vi kaller for OM15, men din legering stemmer ikke helt her. Før i tiden var det mange små lokale støperier som ble brukt, de gjorde en god jobb, men de visste vel ikke alltid hva de holdt på med. Det viser seg når vi tar analyser av gamle ting, så er det ikke sjeldent at de ikke er verken ”hummer eller kanari”"

In an comment from the company that analyzed the samples, they attach the description of  the alloy they have in stock that seems to be the most similar to our samples: "the alloy we have is referred to as manganeze-bronze, which is high-strength-brass, and what we call OM15, but your alloy doesn't quite seem to fit the bill. Back in the old days there were a lot of smallscale local casting going on. They did a good job, but probably didn't always know what they were doing. This comes to show when we analyze old stuff - its not always easy to tell what kind of alloy its supposed to be.

Uke 46, 47


Arbeidet på forskipet forsetter og sidene på kappa er straks ferdige.
Work goes on in front of the boat, the sides of the "kappe" are almost finished.

Dekket og lenningen er ferdig, og svineryggen er påbegynt.
The deck and railing are finished here and we started with the "Svinerygg".

Reier brukes for å få fine linjer/kurver.
Finding the right lines.

Deler av det straks 60 år gamle interiøret var råttent. Vi måtte ta vekk panelet og bytte ut deler av den undeliggende konstruksjonen.
Parts of the 60 year old interior was rotten, we had to take away the old panelling to change parts of the underlining construction.

Kazimierz arbeider her med lensepumpa. Mye var rustet og deler måtte skiftes.
Kazimierz is working with the bilge pump here, the inside is rusted and other parts had to be changed.

Her er kopien av den gamle pumpa, kun de runde skivene ble gjenbrukt.
Her you see a copy of the old pump, only the round disk was reused.

Mekanikerne har også arbeidet med motoren. På bildet ser vi bl.a. sylinderen og eksospotta i smia til overflatebehandling. Hele motoren vil ettehvert bli demontert og tatt inn på verkstedet, dette vil også lette arbeidet med å skifte kjølbolter
At the same time work is going on. You can see parts of the engine. The engine need a good cleaning and we decided that it was easier to take the engine out than try to do it when it was still on the boat. Now we can change the keel bolts underneath the engine also much easier.

Topplokket er heist oppi delevaskeren og klart for vask.
The cylinder head ready to be washed.

Båtbyggeren Ole har fått litt avveksling, og skal nå jobbe med mekanikerne i de kommende månedene. Det er alltid kjekt å få litt erfaring med de ulike områdene i restaureringsarbeidet. I restaureringsprosjektene vi har er det alltids en del metallarbeid også.
Boat builder Ole will work with the mechanics for the coming moths, it's always good to broaden your horizon if you wane work with old wooden boats, there is always ironwork to do.