Torsdag den 29. oktober 2009 slippsatte Nordnorsk Fartøyvernsenter M/K Brottsjø. Brottsjø var tidligere fiskebåt, og ble bygget for Trygve Nilsen i 1936. Båten eies nå av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. I de kommende år vil Brottsjø gjennomgå total restaurering, og denne vil du kunne følge på her i bloggen. Vi vil prøve å oppdatere bloggen ukentlig med tekst og bilder fra restaureringa. Du vil også kunne lese om teknikker vi bruker, og konstruksjonsløsninger.

Thursday the 29th of October the former fishing boat Brottsjø was put on the slipway at Fartøyvernsenter in Gratangen, Norway. The coming few years she will be totally restored. On this blog I will show on a weekly basis the progress we are making trough text and photographic documentation. Every now and then I delve deeper in to the techniques we use and of the construction methods.

Christiaan van Gaal (Prosjektleder/Project manager)Uke 27


Vi har hatt en produktiv uke.Vi er stort sett ferdige med spantene og har begynt med dekksbjelkene etter at vi ble ferdige med de siste delene til bjelkevegeren.
We had a productive week, the ribs on the inside are for the most part ready and we started with de deck beams after we mounted the last "beam bearers" on the inside of the ribs in the front of the boat.


Martin har fått montert sin første plank, her holder han på med å merke av for spiker og trenagler.
Martin has mounted his first plank and here he is marking the places where there will be nails or wooden pegs.

Han er bare seksten år gammel, men han lager planker som om han aldri har gjort noe annet!
He is only sixteen years old but already he is making planks as if he never did something else

Joost og Peter lager de nye dekksbjelkene. Siden samtlige bjelker blir skiftet bestemte Joost seg for å slå ut buene på nytt i steden for å kopiere de gamle. Det vil lette arbeidet med å slette både under og oversidene betraktlig. Resultatet vil ikke bli nøyaktig lik det gamle dekket men i dette tilfelle er det den beste løsningen.
Joost worked together with Peter to make the new deck beams. Because we have to make all of the beams new for the foredeck Joost decided to use a method normally used when you make a new boat, in this case that's probably the best way to go.

Peter legger de nye dekksbjelkene, det er vanskelig å få visse mål til å stemme med det gamle dekket. Det gamle dekket var i dårlig forfatning da det ble målt opp, allikevel er vi slett ikke langt unna originalen.
Peter is preparing everything for the new beams. Because some of the new measurements are not correct any more compared to the old situation we have to meet somewhere in the middle and make sure that important measurements are ok and that the look and "feeling" is correct.

Her er et bilde fra når vi begynte å rive på Brottsjø - for å friske opp hukommelsen. Det var ikke mye av det gamle dekket som kunne bevares.
Here is an old picture of Brottsjø to refresh your memory. You can see, even from this distance, that there was not much to save from the old deck.

Når dagen nærmer seg slutten er vi bare noen få millimeter unna originalen og bjelkene er klare til å monteres.
At the end of the day we are only a few millimetres from the original sizes and places and are the beams ready to be mounted

Jepp.. dette går veien!
Yes...we are getting somewhere.

Uke 26


Nesten alle plankene er montert. Skipspikerne vi fikk levert for et par uker siden er av for dårlig kvalitet, derfor bruker vi franskskruer i påvente av nye spiker.
Almost all the planks are mounted now. We had a problem with the quality of the nails we got a few weeks ago so till we get new one's we use long screws to mount the planks.I mellomtida holder Martin på med å slette spantene på innsida av båten. Her skal det senere legges garnering. Det er ikke så lett, man får lite bruk for tomstokken, man må "føle" seg fram og bruke øyemål.
In the meantime Martin is working on the inside of the boat, here he's planing the ribs so the planks on the inside will fit evenly over all the ribs, he's using his eyes to see if the line goes "fluently"


Det er på tide å lage trenagler og få dem på plass.
It's also time to start making the pegs and hammer them in there places.


Joost laget en naggelløe. Her holder han på med å justere den slik at naglene får rett dimensjon.
Joost has made a special tool to make the pegs itself. Her he's adjusting it.

Av og til må en båtbygger lage sitt eget verktøy. Joost forsikret seg om at denne skulle tåle påkjenningene.
Part of being a good boat builder is making your own tools, Joost made sure that this tool will last.


Her er noen ferdige trenagler. Båten er bygget i gran men naglene er i furu. Kilene på innsida er laga av kantved i furu mens døytelene på utsida er i eik.
Here are some of the pegs ready. The pegs are made of pine and not of spruce like most of the boat. The little widget on the outside are from oak and the flat ones on the inside are from pine again.

Uke 25

Martin fikk reparert noen dårlige ender på deler av livholten på babord side og nå får han hjelp av Joost for å prøve å få ut noen gamle og dårlige trenagler. Neste uke skal de prøve å få de ut fra utsida, på disse lar det seg ikke gjøre fra innsida.
Martin repaired the two ends of the "livholt" and now Joost is helping to see if they can get one of the rotten pegs out, next week they have to see if they can find the peg on the outside because from here it isn't working.
Mens Peter skifter en av de siste rekkestøttene oppdager han et spant som viser seg å være i dårlig stand og som skal byttes ut.
This is one of the last "rekkestøtte" we shifted and while doing Peter discovered a rib that was not so fresh any more so he is preparing her to take it out.
Nesten alle rekkstøttene er skiftet. Her kan du se de nye på styrbord side. Brottsjø var godt vedlikeholdt gjennom hennes liv men der hvor rekkestøttene går gjennom dekket er det vanskelig å holde det tett. Vannet trenger gjennom når tunge garn blir dradd inn over siden eller når båten støter hard mot kaia.
Almost all of the "rekkestøtte" are changed, here you see the new one's standing on the starboard side. Brottsjø is very well maintained during it's life but because of the construction where the rekkestøtte go "in" the deck it is hard to keep them water tight. Water leaks in when heavy fishing nets are pulled over the side or when the boat hits the pier to hard.
Fordi at alle deksbjelkene er borte måtte Joost stive av båten før han kunne bøye inn bjelkevegeren. Dette for å unngå at skrogfasongen ville endre seg. Bjelkevegeren er en 3'' plank på innsida av skroget som deksbjelkene hviler på.
Because all the deck beams are gone Joost had to strengthen the construction while mounting the 3 inch thick "bjelkeveger" or beam-barer. It's an extra thick plank on the inside of the hull where the deck beams are mounted on, we wanted to make sure that the original shape of the hull was not changed wile pressing this thick plank in.
Bjelkevegeren sett framover.
Here is the same plank looking forward.
De forskjellige delene av bjelkevegeren er skjøtet sammen med en såkalt fransk lask. Den er nøyaktig lik den gamle.
And here you see the connection, at the same place as the original and with the same dimensions.