Torsdag den 29. oktober 2009 slippsatte Nordnorsk Fartøyvernsenter M/K Brottsjø. Brottsjø var tidligere fiskebåt, og ble bygget for Trygve Nilsen i 1936. Båten eies nå av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. I de kommende år vil Brottsjø gjennomgå total restaurering, og denne vil du kunne følge på her i bloggen. Vi vil prøve å oppdatere bloggen ukentlig med tekst og bilder fra restaureringa. Du vil også kunne lese om teknikker vi bruker, og konstruksjonsløsninger.

Thursday the 29th of October the former fishing boat Brottsjø was put on the slipway at Fartøyvernsenter in Gratangen, Norway. The coming few years she will be totally restored. On this blog I will show on a weekly basis the progress we are making trough text and photographic documentation. Every now and then I delve deeper in to the techniques we use and of the construction methods.

Christiaan van Gaal (Prosjektleder/Project manager)Uke 17


Denne uka har Christiaan arbeidet med den nye stevnen. Mye tid gikk til oppmåling og mot hud og innerstevn slik at den nye skal passe best mulig.

This week I worked with the new stern. The old stern didn’t fit so good anymore after so many years so I spent some time measuring the old Skin and inner stern/knee to make sure that the new one fits good.
Tilpasningen undervanns er viktig for å unngå lekkasjer.
 
The fitting underwater is for obvious reasons important.
Vi har testet tilpasningene, og noen små justeringer er nødvendige før monteringa neste uke.

I tested if it fits and it was almost good, some little adjustments and we will mount it next week.

Fellingene mot huden passer godt, - vinklene er målt skikkelig.
 
The skin fits nicely, the angles are measured correctly.

Uke 16


Etter å ha arbeidet med det nye lagerbygget ved fartøyvernsenteret er Joost og Christiaan i gang på Brottsjø igjen. Det første de gjorde var å ta ut den gamle stevnen. Det mest arbeidskrevende med denne operasjonen er å fjerne gammel spiker uten å skade hudplankene. Etter å ha holdt på med dette en dag, samt fjerning av fire bolter som forbandt stevnet med daumann innafor, løftet vi stevnen ut ved hjelp av traverskranen.

After two weeks helping with a new building here at Fartøyversenter Joost and I started working again on Brottsjø. The first thing we did was taking out the stem or “stevn” in Norwegian. The biggest job was to take out the old nails without damaging the planks of the skin. After a day work this was done and after removing 4 long bolts that connect the stem with a root that is connected to the keel we lifted it up.

Stevnen kom ut uten problemer.

Without problems the stem came out.

Huplankene er brukbare. Vi har plugget hullene slik at vi kan lage nye senere. Vanligvis holder hudplankene samme tykkelse helt ut og tilpasninga i spunninga gjøres i stevnet. På Brottsjø er hudplankene tynnet mot enden for å få ei fin tilpasning. Dette er litt merkelig ettersom det bare er 3,5 - 4 cm plank igjen til spikerfeste. Hudplankene er tynnet med øks. Det er usikkert om stevnen er skiftet ut før, eller om dette er den originale - i så fall har denne konstruksjonen holdt i sytti år, og dermed vist seg god nok.

The skin is good, we have plugged the holes so that we can make new ones later. Normally the planks keep the same thickness all the way to the end, the stem is changed to make it fit. With Brottsjø they made the ends of the planks thinner to have a nice fit. This is strange because from the 5cm thickness there is only 3,5/4cm left, not mush to hold on for the nails. They made it thinner with an axe, but it is not clear if the stem is changed before or that this is original, in that case it lasted for more than 70 years and is this construction good enough.

Den nye stevnen. Når vi fikk denne for et år siden, la vi den i sjøvann, og tok den ikke opp før for et par uker siden. Det ser ut til at vi kan lage en god stevn ut av denne uten sprekker på viktige steder.

The new stem. Last year, when it came here we put it in the sea and a couple of weeks ago we took it out. It looks like we can make a good stem out of this one without any big cracks on places where it matters.
Det er alltid en utfordring å arbeide med store emner. Hvor begynner vi, og hvilke verkstøy skal vi bruke?

Working with big pieces of wood is always challenging. Where to begin and which tools to use.

Christiaan har begynt å forme stevnet med øks og høvel. Den gamle stevnen brukes som mal. Det er vanskelig å lese av den gamle stevnen hvilke metoder som er brukt. Vi har prøvd å finne ut av dette gjennom andre kilder, men uten å lykkes. Foreløpig antar vi håndverkeren som gjorde dette hos Stensen og sønner hadde sin egen vri. Filmen under viser hvordan vi løftet ut stevnen.

With an ax and a planer I made the wedged shape and now I use the old stem as a mall. It’s hard to see which methods they used when they first made this stem. We did some resurge to find out what kind of tools they had but that’s not an easy task. For now I assume that the individual carpenter that worked at Stenson og sønner
had his own methods just like it is today. Lifting the stevn...