Torsdag den 29. oktober 2009 slippsatte Nordnorsk Fartøyvernsenter M/K Brottsjø. Brottsjø var tidligere fiskebåt, og ble bygget for Trygve Nilsen i 1936. Båten eies nå av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. I de kommende år vil Brottsjø gjennomgå total restaurering, og denne vil du kunne følge på her i bloggen. Vi vil prøve å oppdatere bloggen ukentlig med tekst og bilder fra restaureringa. Du vil også kunne lese om teknikker vi bruker, og konstruksjonsløsninger.

Thursday the 29th of October the former fishing boat Brottsjø was put on the slipway at Fartøyvernsenter in Gratangen, Norway. The coming few years she will be totally restored. On this blog I will show on a weekly basis the progress we are making trough text and photographic documentation. Every now and then I delve deeper in to the techniques we use and of the construction methods.

Christiaan van Gaal (Prosjektleder/Project manager)Uke 31/32


Forrige uke begynte Joost med reimene.
Joost started last week with the sides of the deck and here you see him fitting the "reimer".

Tilpasningene må være tette og fine, og er et nitidig arbeid. De midlertidige skruen er nå erstattet med skipsspiker.
It all has to fit nice and tight. The temporary screws are replaced with the correct nails.

Her aner man litt av rissprofilen i baugen på Brottsjø.
Here you can see the nice lines of Brottsjø's hull.

Utfallende mot toppen av kvitrekka.
Compare it with the old ones

Bjørn har gjort ferdig garneringa denne uka, og har gått tilbake til arbeidet med skottet og dekksbjelkene igjen.
Bjørn finished the planking on the inside this week and started working on the bulkhead and deck beams again.

Gammelt og nytt i skjønn forening.
Old and new together.

Vi venter med å lukke skottet for å ha passasje. Neste uke begynner vi med innredninga.
We leave it open for now for easy entrance. Next week we will start on the interior.

Alle dekksbjelkene er ferdige. De fleste er nye da de gamle var alt for dårlige til å kunne berges. Grana er ømfindtlig i fuktige miljøer med dårlig utluftning, men her har den gjort jobben sin i mer enn 70 år.
All the deck beams are finished. Most of them are new, the old ones were to far gone to be saved, spruce is not that resilient specially not in wet places with bad airflow but after more than 70 years they did there work.