Torsdag den 29. oktober 2009 slippsatte Nordnorsk Fartøyvernsenter M/K Brottsjø. Brottsjø var tidligere fiskebåt, og ble bygget for Trygve Nilsen i 1936. Båten eies nå av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. I de kommende år vil Brottsjø gjennomgå total restaurering, og denne vil du kunne følge på her i bloggen. Vi vil prøve å oppdatere bloggen ukentlig med tekst og bilder fra restaureringa. Du vil også kunne lese om teknikker vi bruker, og konstruksjonsløsninger.

Thursday the 29th of October the former fishing boat Brottsjø was put on the slipway at Fartøyvernsenter in Gratangen, Norway. The coming few years she will be totally restored. On this blog I will show on a weekly basis the progress we are making trough text and photographic documentation. Every now and then I delve deeper in to the techniques we use and of the construction methods.

Christiaan van Gaal (Prosjektleder/Project manager)Boknakaran Fesk & Potedes Rune Lindbæk edit

Her følger en film fra tiden Brottsjø var i bruk. Slike videoer er kjærkomne tidsbilder, og kan fortelle oss mye om bruken av båtene og slitemerker etc. Det er også fint å kunne se tilbake på ei svunnen tid.

Life of a Norwegian fisherman in the days when Brottsjø was in use. These video's are useful for us, it can tell us where you can expect the most wear and tear on a boat like Brottsjø for example but it's also a nice look in a world that is forever gone.

Uke 23, 24


Joost er fortsatt opptatt med å skifte hud på babord side. Huden har vist seg bedre enn forventet, og det ser ut til å fortsette slik.

On the port side Joost is busy changing more planks. We are still changing less planks than anticipated and it looks like it will stay that way.
Peter skifter hud på styrbord side.
 
On starboard Peter is also busy changing planks.
Trevirket vi har handlet til Brottsjø er av svært varierende kvalitet, men hudplankene har vært gode. Emnene til spant sprekker lett, men disse vil bli dekket av hud og garnering. De synlige rekkestøttene på hoveddekket var av furu, og da bruker vi - furu. Her vil vi forhåpentligvis klare å unngå sprekking.

The wood we bought for Brottsjø is not always of the best quality but for the skin the planks are good. These "rekkestotte/spants" or ribs are showing cracks but they will be covered with skin plancks but we found out that the rekkestutter that are exposed to the weather originally were made from pine instead of spruce and that makes sense, now we can use a better quality of wood.

Vi har brukt masse tverrbjelker og sneiband for å holde fasongen i båten etterhvert som vi har tatt ut dårlig originalt virke. I videoen under kan man se hvordan vi har satt inn bjelkevegeren. Denne vil styrke konstruksjonen, og hjelpe til med å holde formen intakt.

To keep the shape of the boat intact we used a lot of crossbeams. In the video below you see how we put a beam at the inside at gunwale level, in Norwegian its called a bjelkeveger (beam bearer). This beam will help strengthening the construction.


Bjelkevegeren er den grove planken som går på tvers av spantene i bildet ovenfor. 

Here you can see the beam clearly.
Her jobber Martin med livholtene. Disse ligger gjerne sammens med garneringa, men er grovere dimensjonert - tre 2" tykke planker, som går hele lengden fra stevn til stevn. Disse fungerer som avstivning langskips. Der Martin sitter på bildet, var alle livholtplankene råtne. Pga. livholtenes viktige funksjon valgte vi å skifte ut to hele lengder, mens vi reparerte den tredje.
 
Here Martin is working with the "livholt", three 2 inch thick planks that go the full length of the boat and are impotent for the construction. At the point were Martin is sitting in the picture all three of the beams were rotten. Because of the strength they give the boat we decided to replace two the full lengths and repair the third one.

Uke 20-22

Den første nye hudplanken er på plass. Dette er malplanken, også kalt skandekksplanken.

The first new part of the skin is mounted. This is the upper strake of the hull.
Det er denne som "setter" springet i båten, og således en viktig plank med tanke på linjene og utseendet. Her planlegger Joost fortsettelsen av omfaret, og har lagt opp ei rei til å hjelpe seg med.

This strake (the gunwale) defines the lines of the boat, and is therefore important for how it all will look in the end.
Den nye malplanken og innfestinga mot stevnen.

The plank and how it is attached to the stem.
Flere båter fra Hemnesberget har denne utforminga i kvitrekka.

Several boats from Hemnesberget has this characteristic bend outwards around the bow.
Nå som Christiaan er på ferie har Joost hjelp av nederlenderen Peter Meijer.

Now that Christiaan has some weeks of, Joost has help from another dutch boatbuilder, Peter Meijer.
Planen videre er å sette inn bjelkevegeren i dekket og på bakken, og bolte dette for å få igjen litt av styrken i konstruksjonen. Slik det er nå er det hele ganske "lealaust". Deretter skal det legges litt mere hud, slik at flere av de gamle spantene kan fjernes uten at båten mister fasongen.
The plan now, is to put in the beam inside the gunwales and bolt them so that the boat doesnt loose its shape.