Torsdag den 29. oktober 2009 slippsatte Nordnorsk Fartøyvernsenter M/K Brottsjø. Brottsjø var tidligere fiskebåt, og ble bygget for Trygve Nilsen i 1936. Båten eies nå av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. I de kommende år vil Brottsjø gjennomgå total restaurering, og denne vil du kunne følge på her i bloggen. Vi vil prøve å oppdatere bloggen ukentlig med tekst og bilder fra restaureringa. Du vil også kunne lese om teknikker vi bruker, og konstruksjonsløsninger.

Thursday the 29th of October the former fishing boat Brottsjø was put on the slipway at Fartøyvernsenter in Gratangen, Norway. The coming few years she will be totally restored. On this blog I will show on a weekly basis the progress we are making trough text and photographic documentation. Every now and then I delve deeper in to the techniques we use and of the construction methods.

Christiaan van Gaal (Prosjektleder/Project manager)Uke 28


Etter 10 uker forlater Peter og Martin oss. De har vært til stor hjelp, selv om de ikke er båtbyggere av profesjon har de gjort meget godt arbeid.

After 10 weeks Peter and Martin are leaving us. They were a great help and though they weren't boat builders they did a great yob.

En av de siste plankene vi vil skifte.

One of the last planks that we will change.

Arbeidet med dekksbjelkene har fortsatt. Her er de montert på plass.

Work on the deck beams went on, here you can see them mounted on there right places.

Peter har forberedt bjelkene for kravellen nedgangskappa står på. Her er alt målt omhyggelig, og svalehaler er laget for fellinga mot kravellen. 

Peter went on preparing the beams for the traverse, measuring everything accurately and making the dovetail connections.

Her er bjelkelaget på plass.
 
Here you see the finished result.

Dette er en gammel måte å kalkulere utforminga av bjelken. Det kan være at andre metoder ble brukt under bygginga av Brottsjø. Båtbyggerier hadde sannsynligvis ulike metoder å gjøre dette på.

Here you see a method of calculating the shape of the beams, these methods are being used for a long time but it can be that in the time and place that Brottsjø was build they used a different method, often these methods went from father till son.

Her vises ei dobbel svalehalefelling, og hvordan boltene var felt ned i disse.

Here's a detail of one of the dovetails and the bolt that goes through it.
Her er en illustrasjon av konstruksjonen.

And here you can see how the construction looks like

På bildet vises de originale bjelkene som vi nå har skiftet. Vi har fortsatt de originale bjelkene på lager, og kan bruke dem som kilder ved eventuelle spørsmål i det videre arbeidet. 

On this picture you can see that we copied all the details, we have these old beams in storage so that we always can go back to them to make sure that the new beams are good copies.