Torsdag den 29. oktober 2009 slippsatte Nordnorsk Fartøyvernsenter M/K Brottsjø. Brottsjø var tidligere fiskebåt, og ble bygget for Trygve Nilsen i 1936. Båten eies nå av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. I de kommende år vil Brottsjø gjennomgå total restaurering, og denne vil du kunne følge på her i bloggen. Vi vil prøve å oppdatere bloggen ukentlig med tekst og bilder fra restaureringa. Du vil også kunne lese om teknikker vi bruker, og konstruksjonsløsninger.

Thursday the 29th of October the former fishing boat Brottsjø was put on the slipway at Fartøyvernsenter in Gratangen, Norway. The coming few years she will be totally restored. On this blog I will show on a weekly basis the progress we are making trough text and photographic documentation. Every now and then I delve deeper in to the techniques we use and of the construction methods.

Christiaan van Gaal (Prosjektleder/Project manager)Uke 4


Fordi kalkulasjonene må være ferdige om et par uker har vi konsentrert oss om lugaren denne uka. Interiøret er like gammelt som båten. Vi prøver å berge så mye som mulig av det originale interiøret, men må allikevel åpne for å komme til konstruksjonene under slik at vi kan få sjekket tilstanden.

Because the calculation has to be ready in a couple of weeks I concentrated this week on the "lugar". The interior is as old as Brottsjø itself so from the thirties, we try to save as mush of the original interior as possible but we have to check the structure underneath like the ribs.


Dette skapet fikk vi løst etterhvert. Det tok litt tid, men så har det også stått der i over 70 år.

This cabinet came loose nice and needle, it took some time but it's been stuck there for more then 70 years.Her vises gamle farger. De sorte merkene viser hvor skapet har stått.

Here you can see some older paint and black marks were the different parts were connected.


Slik kan det altså se ut når man begynner å demontere. Her har det stått kondens inni skapet, og panelet og bjelken over er helt oppråtnet. Her går kniven rett inn, uten å bruke makt.

Here you can see how much is eaten away during the years hidden from the eye, the beam above it is also gone, a knife will go in there without forceMekanikerne Harry og John tar ut den ene dieseltanken, - en stor en. Den ser tilsynelatende bra ut, men skal sjekkes med ultralydutstyr senere.

The two technicians Harry and John take away the last remaining diesel tank, a big one. At first glance the tanks looks ok, we will check them with ultrasound equipment later.Her tas tanken ut. Vi får passe på å få den inn før dekket blir lagt, - det er nok det enkleste.

And here it goes. Now don't forget to put it in before we close the deck, it's much easier like this.


John har begynt å arbeide i maskinrommet. Siden det var lit tvil om tilstanden på propellakslingen har vi besluttet å ta den ut. Roret må ut uansett på grunn av for mye klaring i lagrene.

John started also working in the engine room, because there was some doubt about the condition of the propeller shaft we decided to take it out. The rudder also showed an unhealthy tolerance in the bearings so that one had to go anyway.


Det ser ut til at roret har sett sine beste dager.

At first glance the rudder has had its best days.


Vi sjekker gammelt treverk ved å banke på det, stikke i det og ved å bruke øynene. Neste uke må John i gang med skyvelæret.

Old wood we check by knocking on it, sticking a knife in it and using our eyes, John has to start next week with his caliper.

Uke 3

Brottsjø i slipphallen Brottsjø in the sliphall. Jeg har merket opp et rutenett for å markere avstander som referanser i det videre arbeidet. Deretter avfotograferes dette behørig. Dette er noe iv prøver ut i dette prosjektet. Av og til kan man miste viktige referansepunkt ved at de fjernes under demonteringen. I made fixed points in the slip hall and use these as a reverence for the grid you see here on the boat. The grid can help to position the different parts of the boat later when we start rebuilding the boat. This is one of the new things we use on this project, in the past a reference point sometimes got lost because it was taken away, like a stem. Her er vi i ferd med å merke opp rutenettet for hånd. Here you can see us putting up the grid, it's still all handwork. Her er resultatet. Vi kan måle direkte i bildet. Ikke nøyaktig på millimeteren, men bra nok. Here the result, we can measure direct from the picture, it's not to the millimeter but it's accurate enough. Elektrikern har vært i kontakt med ulike samarbeidspartnere om hvordan vi kan behandle/restaurere ulike overflater ombord, og vi håper på å kunne utarbeide en guide ang. når prosjektet er ferdigstilt. The electrician did some valuable research this week in how to clean all the different surfaces we encounter on board, we contacted different curators in Norway and hope to come to a good guideline at the end of the project. Vi har også fjernet det siste utstyret fra dekket, og startet på innsida. Her er skottet nummerert før demontering. Det er i god stand, og sannsynligvis fra før motoren ble byttet siste gang. We also removed more equipment from the deck and now started inside. We numbered this bulkhead, it's still in good shape and I suspect it's not older than 25 years, around the last time here engine was changed. Her er motoren og dieseltankene som skal fjernes neste uke. Here you see the engine and the two diesel tanks we will remove next week. Her holder Kazimierz på med fjerninga av lufttanken. Til venstre vises hjulene på lensepumpa og akslingen til spillet. Disse drives via balatareim fra motoren. Deeper in the machine room Kazimierz is preparing the removal of the air tank, on the left you see the mechanism that powers the winch on the deck through a belt connected directly to the engine. Slik ser altså en 70 år gammel grandekksbjelke ut. This is how a 70 year old spruce deck beam and deck look like.

Uke 2

Et av problemene vi ofte møter under restaurering, er å finne ut hva som kan brukes av de gamle installasjonene. Vi streber etter å holde ting så autentiske som mulig, men det er ikke alltid lover og forskrifter tillater det. Et eksempel er strømanleggene i båtene. Dette krever gjerne en del dypdykk i reglement for å finne ut hva som må byttes ut, og hva som kan bevares. One of the problems with the old electricity, the wiring, switches, sockets and equipment is that we don't exactly know what we can use later. What are the regulations, is it aloud to use old wires. The goal is to save as much of the original as is allowed so for now it's finding out the regulations. Det går en god del tid til å fjerne gamle beslag som halvrundjernene, totalt mer enn 80 meter på Brottsjø. Også her må det tas stilling til hva som er originalt, og hva som ikke hører hjemme ved tilbakeføringa. A lot of work went into removing all the half round iron strips on the boat, in total more than 80 meters. And off coarse the question: how old is it and mainly is it from before 1989. Her stod kravellen til romkeisingen. Det er ikke mye igjen av den, men heldigvis nok til at vi finner nødvendige detaljer om den originale konstruksjonen This was the place of the old hatch, there is not much left of the wooden beams underneath, luckily we still can find details of the original construction. Under demonteringa av kravellen fant vi en særegen konstruksjon. Vanligvis består fellingene av stikkbjelkene mot kravellen av dobbel svalehale, noen ganger med en spiker for å låse av. Her var det imidlertid brukt en bolt med mutter på innsiden i stikkbjelken. Videre rivning må til for å finne ut hvordan mutteren er felt ned i bjelken. Pga. råte kunne bolten dras ut, og det var da vi så mutteren i andre enden. We found a unique construction, normally this is an all wooden construction with maybe a nail in it Often you find a special flat bold alongside the beam but here the bolt goes through the middle and is tightened with a nut, we will find out more later. Slike detaljer må dokumenteres skikkelig. So we take special care to document it. Disse køyene ble laget etter 1989, som er året båten skal tilbakeføres til, og vil derfor fjernes og ikke settes tilbake. These improvised berths were made after 1989, the date that we use as a reference for this restoration so we took them away and they will not come back. Vi fant fjernstyringshendlene til spillet liggende rundt omkring på båten. We found the old controls for the winch lying around in the boat. Her har betjeningshendlene vært montert. Hullene er plugget. And we found the place where they belong. Denne uka har vi påbegynt demonteringa av spillet med tilhørende gear og drivverk. Hele tiden tas det bilder for å dokumentere utførels slik at tilbakemonteringa går lettere. We started this week also to disassemble the winch and it's driveshaft and gear box. We take enough pictures now and make notes so that later we can reassemble it with more ease. Spillet er løst, og klart for restaurering. Innmaten ser bra ut hvilket er et godt tegn. The winch is loose and ready to be restored, the insides look good, that's a good sign.

Uke 1

Etter at stillasene var satt opp begynte arbeidet. After we put up the scaffolding and cleaned the boat we started our work.
Etter å ha tatt bilder, merket utstyr og tatt de nødvendige målene, begynte vi demonteringa av alt som var boltet til dekk og rekke After taking pictures, labeling and taking the necessary measurements we started taking away all the parts that are bolted or nailed to the deck and the guard rail
Samtidig begynte Christiaan med oppmålinga. Fra bestemte punkt og linjer tas mål slik at alt kan komme tilbake på rette plass under gjenoppbygginga. At the same time I started measuring the boat and put fixed points and lines on the boat that we can use to measure from so we can put everything back at the right place when we start rebuilding.
Her vises snorene som går på kryss og tvers av båten. Det er disse snorene som er referansepunktene for målingene. Here you can see a line going through the length of the boat and one across.
Kazimierz løfter romlukekeisingen forsiktig løs med en hydraulisk jekk. Vi prøver, så langt det lar seg gjøre, å ikke ødelegge deler ved demonteringa. I dette prosjektet prøver vi ut nye, mere skånsomme verktøy ved demontering, i steden for tradisjonelt motorsag og brekkjern. Here technician Kazimierz is carefully lifting part of the hatch with a hydraulic jack, we try not to break parts if we disassemble them so for this project we use these hydraulic tools wherever possible instead of the old chainsaw and crowbar.
På dette stadiet er kostnadsoverslag et av hovedmomentene. Under demonteringa avdekkes alltid svakheter som trenger utbedring, og dette må dokumenteres og nye kalkulasjoner utføres. Part of the job now is assessing the costs of restoring the rusted and damaged parts of the boat.
Elektriker Peder gjør det samme på det elektriske systemet. Electrician Peder does the same with the electrical system on board.
Er dette fra tredve-, femti- eller sekstitallet? Is it from the thirties, fifties or sixties?

On the slip