Torsdag den 29. oktober 2009 slippsatte Nordnorsk Fartøyvernsenter M/K Brottsjø. Brottsjø var tidligere fiskebåt, og ble bygget for Trygve Nilsen i 1936. Båten eies nå av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. I de kommende år vil Brottsjø gjennomgå total restaurering, og denne vil du kunne følge på her i bloggen. Vi vil prøve å oppdatere bloggen ukentlig med tekst og bilder fra restaureringa. Du vil også kunne lese om teknikker vi bruker, og konstruksjonsløsninger.

Thursday the 29th of October the former fishing boat Brottsjø was put on the slipway at Fartøyvernsenter in Gratangen, Norway. The coming few years she will be totally restored. On this blog I will show on a weekly basis the progress we are making trough text and photographic documentation. Every now and then I delve deeper in to the techniques we use and of the construction methods.

Christiaan van Gaal (Prosjektleder/Project manager)Uke 11,12,13


Denne uka fortsatte vi arbeidet på Brottsjø.
 
We started working again on Brottsjø this week.

Fra nå av vil også hollenderen Joost arbeide på Brottsjø. Vi har begynt å fjerne dekket for å komme til, og få skiftet dekksbjelkene.

From this week Joost will also be working on the boat as a boat builder. Like me he is also from Holland, a not so important fact. We started removing the deck, this is s necessary before we remove the deck beams.

Vi har også forberdt fjerning av lugarkappa - nedgangen til mannskapslugaren i forskipet. Her tar vi ut bakkplankene.

We also prepared the removal of the “lugar kappe”, the entrance to the living space in the front of the boat. Here we take away the “bakkplank”.Dekksbjelkene var i dålig forfatning. Det er rart å tenke på at vi brukte Brottsjø til fisketurer for ikke lenge siden. Godt at det er gode dimensjoner, ellers ville båten falt fra hverandre for lenge siden.
 
The deck beams are in a bad condition. It’s hard to imagine that we used the boat for fishing trips not so long ago, it’s a good thing everything is over dimensioned otherwise the boat would have fallen apart a long time ago


Her er et godt eksempel på hvor råttent det kan være. Disse kravellene har ingen som helst støttende funksjon lengre, men så ble også båten bygd av gran for over sytti år siden. 

Here is a good example of how rotten it can be. These “kraveler” have no supporting function at all anymore. But we have to remember that it is a boat build out of spruce for over 70 years ago.

Opp gjennom årene er det gjort mange reparasjoner med datidens tilgjengelige materialer.

During it’s long life many repairs have been made using contemporary materials.

Vi har også begynt å fjerne hudplanker slik at vi kommer til spantene. De fleste av spantene er råtne overvanns, men relativt enkle å skifte. Delene nummereres i forbindelse med dokumantasjonen.

We also started taking away the skin planks so we can start changing parts of the ribs. Most of them are rotten above the waterline but they are fairly easy to change. Here you can see that we gave them a number.

Brottsjø er kanskje ikke så "frisk" lengre, men bærer vitne om skikkelig håndverk hos Stensen & Sønner, hvor den ble bygd. Løsningene som er valgt er gjennomtenkte og fellingene svært presise.

Brottsjø is not so healthy anymore but at Stenson og Sønner were the made Brottsjø they did a good job. Everything looks nicely made and thought thru thoroughly.

Dette er et nærbilde av en nagel som er brukt til å feste huden. Huden er av gran, men disse naglene er av furu. Firkanten i midten er eikedøytelen som slås inn i naglen slik at denne utvider seg og holder huden på plass.

Here you see a close up of one of the wooden nails that is being used to mount the skin. The skin, like the rest of Brottsjø is made out of spruce but these nails are made from pine with an oak wedge to widen the nails at the end so it sits and stays tight.

Eikedøytlene viser at det har vært brukt båndsag til å lage disse, samt kniv for å spisse dem.

The oak wedges show signs that they were made with a band saw and that they used a knife to sharpen them.