Torsdag den 29. oktober 2009 slippsatte Nordnorsk Fartøyvernsenter M/K Brottsjø. Brottsjø var tidligere fiskebåt, og ble bygget for Trygve Nilsen i 1936. Båten eies nå av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. I de kommende år vil Brottsjø gjennomgå total restaurering, og denne vil du kunne følge på her i bloggen. Vi vil prøve å oppdatere bloggen ukentlig med tekst og bilder fra restaureringa. Du vil også kunne lese om teknikker vi bruker, og konstruksjonsløsninger.

Thursday the 29th of October the former fishing boat Brottsjø was put on the slipway at Fartøyvernsenter in Gratangen, Norway. The coming few years she will be totally restored. On this blog I will show on a weekly basis the progress we are making trough text and photographic documentation. Every now and then I delve deeper in to the techniques we use and of the construction methods.

Christiaan van Gaal (Prosjektleder/Project manager)Boknakaran Fesk & Potedes Rune Lindbæk edit

Her følger en film fra tiden Brottsjø var i bruk. Slike videoer er kjærkomne tidsbilder, og kan fortelle oss mye om bruken av båtene og slitemerker etc. Det er også fint å kunne se tilbake på ei svunnen tid.

Life of a Norwegian fisherman in the days when Brottsjø was in use. These video's are useful for us, it can tell us where you can expect the most wear and tear on a boat like Brottsjø for example but it's also a nice look in a world that is forever gone.

No comments: