Torsdag den 29. oktober 2009 slippsatte Nordnorsk Fartøyvernsenter M/K Brottsjø. Brottsjø var tidligere fiskebåt, og ble bygget for Trygve Nilsen i 1936. Båten eies nå av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. I de kommende år vil Brottsjø gjennomgå total restaurering, og denne vil du kunne følge på her i bloggen. Vi vil prøve å oppdatere bloggen ukentlig med tekst og bilder fra restaureringa. Du vil også kunne lese om teknikker vi bruker, og konstruksjonsløsninger.

Thursday the 29th of October the former fishing boat Brottsjø was put on the slipway at Fartøyvernsenter in Gratangen, Norway. The coming few years she will be totally restored. On this blog I will show on a weekly basis the progress we are making trough text and photographic documentation. Every now and then I delve deeper in to the techniques we use and of the construction methods.

Christiaan van Gaal (Prosjektleder/Project manager)Uke 26


Nesten alle plankene er montert. Skipspikerne vi fikk levert for et par uker siden er av for dårlig kvalitet, derfor bruker vi franskskruer i påvente av nye spiker.
Almost all the planks are mounted now. We had a problem with the quality of the nails we got a few weeks ago so till we get new one's we use long screws to mount the planks.I mellomtida holder Martin på med å slette spantene på innsida av båten. Her skal det senere legges garnering. Det er ikke så lett, man får lite bruk for tomstokken, man må "føle" seg fram og bruke øyemål.
In the meantime Martin is working on the inside of the boat, here he's planing the ribs so the planks on the inside will fit evenly over all the ribs, he's using his eyes to see if the line goes "fluently"


Det er på tide å lage trenagler og få dem på plass.
It's also time to start making the pegs and hammer them in there places.


Joost laget en naggelløe. Her holder han på med å justere den slik at naglene får rett dimensjon.
Joost has made a special tool to make the pegs itself. Her he's adjusting it.

Av og til må en båtbygger lage sitt eget verktøy. Joost forsikret seg om at denne skulle tåle påkjenningene.
Part of being a good boat builder is making your own tools, Joost made sure that this tool will last.


Her er noen ferdige trenagler. Båten er bygget i gran men naglene er i furu. Kilene på innsida er laga av kantved i furu mens døytelene på utsida er i eik.
Here are some of the pegs ready. The pegs are made of pine and not of spruce like most of the boat. The little widget on the outside are from oak and the flat ones on the inside are from pine again.

No comments: