Torsdag den 29. oktober 2009 slippsatte Nordnorsk Fartøyvernsenter M/K Brottsjø. Brottsjø var tidligere fiskebåt, og ble bygget for Trygve Nilsen i 1936. Båten eies nå av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. I de kommende år vil Brottsjø gjennomgå total restaurering, og denne vil du kunne følge på her i bloggen. Vi vil prøve å oppdatere bloggen ukentlig med tekst og bilder fra restaureringa. Du vil også kunne lese om teknikker vi bruker, og konstruksjonsløsninger.

Thursday the 29th of October the former fishing boat Brottsjø was put on the slipway at Fartøyvernsenter in Gratangen, Norway. The coming few years she will be totally restored. On this blog I will show on a weekly basis the progress we are making trough text and photographic documentation. Every now and then I delve deeper in to the techniques we use and of the construction methods.

Christiaan van Gaal (Prosjektleder/Project manager)Uke 46, 47


Arbeidet på forskipet forsetter og sidene på kappa er straks ferdige.
Work goes on in front of the boat, the sides of the "kappe" are almost finished.

Dekket og lenningen er ferdig, og svineryggen er påbegynt.
The deck and railing are finished here and we started with the "Svinerygg".

Reier brukes for å få fine linjer/kurver.
Finding the right lines.

Deler av det straks 60 år gamle interiøret var råttent. Vi måtte ta vekk panelet og bytte ut deler av den undeliggende konstruksjonen.
Parts of the 60 year old interior was rotten, we had to take away the old panelling to change parts of the underlining construction.

Kazimierz arbeider her med lensepumpa. Mye var rustet og deler måtte skiftes.
Kazimierz is working with the bilge pump here, the inside is rusted and other parts had to be changed.

Her er kopien av den gamle pumpa, kun de runde skivene ble gjenbrukt.
Her you see a copy of the old pump, only the round disk was reused.

Mekanikerne har også arbeidet med motoren. På bildet ser vi bl.a. sylinderen og eksospotta i smia til overflatebehandling. Hele motoren vil ettehvert bli demontert og tatt inn på verkstedet, dette vil også lette arbeidet med å skifte kjølbolter
At the same time work is going on. You can see parts of the engine. The engine need a good cleaning and we decided that it was easier to take the engine out than try to do it when it was still on the boat. Now we can change the keel bolts underneath the engine also much easier.

Topplokket er heist oppi delevaskeren og klart for vask.
The cylinder head ready to be washed.

Båtbyggeren Ole har fått litt avveksling, og skal nå jobbe med mekanikerne i de kommende månedene. Det er alltid kjekt å få litt erfaring med de ulike områdene i restaureringsarbeidet. I restaureringsprosjektene vi har er det alltids en del metallarbeid også.
Boat builder Ole will work with the mechanics for the coming moths, it's always good to broaden your horizon if you wane work with old wooden boats, there is always ironwork to do.