Torsdag den 29. oktober 2009 slippsatte Nordnorsk Fartøyvernsenter M/K Brottsjø. Brottsjø var tidligere fiskebåt, og ble bygget for Trygve Nilsen i 1936. Båten eies nå av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. I de kommende år vil Brottsjø gjennomgå total restaurering, og denne vil du kunne følge på her i bloggen. Vi vil prøve å oppdatere bloggen ukentlig med tekst og bilder fra restaureringa. Du vil også kunne lese om teknikker vi bruker, og konstruksjonsløsninger.

Thursday the 29th of October the former fishing boat Brottsjø was put on the slipway at Fartøyvernsenter in Gratangen, Norway. The coming few years she will be totally restored. On this blog I will show on a weekly basis the progress we are making trough text and photographic documentation. Every now and then I delve deeper in to the techniques we use and of the construction methods.

Christiaan van Gaal (Prosjektleder/Project manager)Uke 10


Siden vi er underbemannet med båtbyggere for tiden, går arbeidet tregt på Brottsjø, men vi har gått i gang med det elektriske systemet, og mekanikeren Kazimierz organiserer og planlegger sitt arbeid.

Because we don’t have enough boat builders work goes slowly on board Brottsjø but, we started working with the electric systems and Kazimierz the mechanic is organizing and planning his work.


Elektrikeren Peder har forsøkt å finne ut hva som kan brukes for å rense ulike overflater, spesiellt de som finnes i de elektriske systemene. For å finne ut av dette har han hatt kontakt med kuratorer fra ulike museer, og funnet en del interessante artikler om emnet. En del produkter er bestillt, og Peder er i gang med å teste ulike metoder.

Peder, the electrician, did a lot of good research in how to clean the different surfaces you might find on a boat and specific on all the electric systems. He had contact with curators from different museums and found some interesting articles and after talking to them and reading the articles he ordered a dozen different products that we now gone test


Nok å henge fingrene i. 

Enough to do.


I kriker og kroker finner vi fortsatt ting fra Brottsjøs fortid, her bl.a. tannkrem fra -70 tallet.

In some corners of the boat we still found some old things like toothpaste from the early 70thDe gamle davitene trenger litt utbedring. De er målt opp og manglene notert slik at vi kan bestille det vi trenger og ha dem ferdige før de skal monteres.

We have the old “davit’s”, they need some work but we measured it and made a list of all the parts we need so we can order them in time.


Vi forsøker å kartlegge alt som må utbedres, og noterer dette i et prosjektstyringssystem, i tillegg tas bilder og mål slik at vi har den nødvendige dokumentasjonen til å bygge det opp igjen akkurat slik det var. Porsjektstyringssystemet hjelper oss å holde flyt i arbeidet slik at ting er ferdigstillt til rett tid.

We do that for everything we need and at the same time we make some small notes as a reminder for when we start working with the specific part, together with memory, and the pictures we take it all should work out fine, it can take up to two years before we touch it again.

Uke 8,9,10

Etter ei ukes romjulsferie var Christiaan i gang med arbeidet på Brottsjø igjen. Siden alle båtbyggerne er satt inn på Fuglø prosjektet har han brukt de siste dagene til å planlegge prosjektet. Vi er i ferd med å ansette flere båtbyggere. Ved siden av å restaurere Brottsjø, - og holde den så original som mulig, har Christiaan og også fått i oppgave å utarbeide ei prosjekthåndbok. Alle som har jobbet med prosjekt vet at det å holde seg innenfor tidsbegrensninger og budsjett ikke alltid er helt enkelt - dette gjelder for oss, som alle andre verft. Gjennom de siste 15 årene har Nordnorsk Fartøyvernsenter bygget opp en god del kompetanse rundt restaurering av fartøy, og mange båtbyggere har hatt sin læretid hos oss. Som en bedrift i vekst møter vi stadig terskler hvor vi må revurdere måten vi arbeider på. Vi har gjort en del erfaringer og er atter en gang i en prosess hvor vi forsøker å forbedre oss. Christiaan summerer og kvalitetssikrer hva vi har, og prøver å finne ut hva vi kan bruke for å gjøre oss bedre. Om tid å penger ikke er et stort hinder kan en alltids starte arbeidet så snart båten er ankommet. Man bestiller det materiellet man mener man vil trenge, og vet hva som må gjøres som handverker. - Men når ressurser uteblir, f.eks. om trevirke ikke ankommer, kan man ikke ferdigstille det man holder på med. Man finner andre ting å gjøre i mellomtiden, og før man vet ordet av det er det situasjonen som har kontroll over deg, og du får ikke brukt kompetansen din fullt ut, - så blir du forsinket, kostnadene øker, - og verst av alt; - kvaliteten på arbeidet du gjør forringes. Derfor anser vi det som viktig å planlegge skikkelig, og ha et system som advarer deg når problemer kan oppstå. I dag finnes software som kan hjelpe oss i så måte, men det tar en del tid å legge inn de opplysninger som trengs for at den skal fungere optimalt. Det er en tåmodighetsprøve ettersom man har lyst å gå i gang på fartøyet, men viktig fordi det klarner hodet slik at man kan gjøre en bedre jobb. Så de siste par ukene har Christiaan stirret på en dataskjerm og blitt en moderne båtbygger.

After a week holiday between christmas and new-year I started working with Brottsjø again. Because all the boat builders are working on Fuglø, our other project (see Fuglø's blog) and we are in the middle of recruiting several new boat builders I spend the last few weeks planning the project. Besides restoring Brottsjø and keeping it as original as possible I also have a goal as a project leader and that is writing a project handbook. Everybody that has worked with projects know that staying within the time and budget constrains is not an easy task and it is no different here in the boat building business. The last 15 years Nordnorsk Fartoyversenter has built up a lot of knowledge, regarding the restoration of boats and more than a dozen boat builders got their education here but like in every company that grows there comes a time that those kind of quality's are not enough if there is a wish to grow. The first person that walked on this earth made a plan on where to go, there is a lot of knowledge gathered since that first attempt on project planning and what I now do is more or less look what we have and what we can use to make it better. If time and money is not a big obstacle you can begin working as a boat builder almost immediately if the boat comes in, you order the wood and nails you think you might need an begin, you know what to do as a craftsman. But when people get sick or that wood is not coming you cannot finish the task that you are doing and have to hop around on the boat to fill the gaps and before you know it the situation has control over you and you are not able to fully utilize your craftsmanship. So you will be too late, the costs will rise and worst of all... the quality of your work deteriorates. So it is very important to plan ahead and have a system that warns when problems might arise. These day that means that you can use specially developed software that can do just that. So the only thing is that you need a lot of time to put in all the data it needs. This last thing is counterintuitive because you want to start working but I know that this is part of the work and an important part, at the end it makes your head clear so you or the ones that are working on the project can do a better job. So the last two weeks I stared at a computer monitor and become a modern boat builder.