Torsdag den 29. oktober 2009 slippsatte Nordnorsk Fartøyvernsenter M/K Brottsjø. Brottsjø var tidligere fiskebåt, og ble bygget for Trygve Nilsen i 1936. Båten eies nå av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. I de kommende år vil Brottsjø gjennomgå total restaurering, og denne vil du kunne følge på her i bloggen. Vi vil prøve å oppdatere bloggen ukentlig med tekst og bilder fra restaureringa. Du vil også kunne lese om teknikker vi bruker, og konstruksjonsløsninger.

Thursday the 29th of October the former fishing boat Brottsjø was put on the slipway at Fartøyvernsenter in Gratangen, Norway. The coming few years she will be totally restored. On this blog I will show on a weekly basis the progress we are making trough text and photographic documentation. Every now and then I delve deeper in to the techniques we use and of the construction methods.

Christiaan van Gaal (Prosjektleder/Project manager)Uke 33/34/35


Bjørn har jobbet i lugaren de siste ukene.
The last few weeks Bjørn worked with the "lugar".

Her er Bjørn ferdig å legge panel.
Here you see the finished panelling

Panelet ble spesialbestillt til Brottsjø.
The panels are specially made for this job.

Etter at Bjørn var ferdig startet han med resten av interiøret. Vi prøver å bruke så mye som mulig av det gamle interiøret. Overflatebehandlinga tar vi senere.
After the panels Bjørn started with the rest of the interior. We try to use as mush as possible from the old interior, later we will work with the old paint.

Her er et bilde av innredninga før den ble demontert.
Here you can see the old interior.

Deler av den gamle innredninga var råtten, så Bjørn skifter disse ut med kopier.
Some of the old parts were rotten so Bjørn replaces them with new parts.

Ovenfra.
From above.

Å tilpasse de større interiørdelene til det "nye rommet" er ingen enkel sak.
Fitting the bigger parts of the interior into the new situation is a challenge.