Torsdag den 29. oktober 2009 slippsatte Nordnorsk Fartøyvernsenter M/K Brottsjø. Brottsjø var tidligere fiskebåt, og ble bygget for Trygve Nilsen i 1936. Båten eies nå av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. I de kommende år vil Brottsjø gjennomgå total restaurering, og denne vil du kunne følge på her i bloggen. Vi vil prøve å oppdatere bloggen ukentlig med tekst og bilder fra restaureringa. Du vil også kunne lese om teknikker vi bruker, og konstruksjonsløsninger.

Thursday the 29th of October the former fishing boat Brottsjø was put on the slipway at Fartøyvernsenter in Gratangen, Norway. The coming few years she will be totally restored. On this blog I will show on a weekly basis the progress we are making trough text and photographic documentation. Every now and then I delve deeper in to the techniques we use and of the construction methods.

Christiaan van Gaal (Prosjektleder/Project manager)Uke 5

Denne uka har vi begynt å demontere skandekket. Skandekket består her av fyllstykker mellom rekkestøttene, reim og drivreim. Skandekket skal være tett og godt tilpasset rundt rekkestøttene for å hindre lekkasjer her. Dette er et vanskelig område å kontrollere for råte og lekkasjer, da det er skjult bak veger, hud og garnering. Ved lekkasjer her oppstår gjerne skader som er kostbare å reparere. For å tette dekket drives det med hamp, hvorpå det bekes eller kittes. Skandekket har i oppgave å motstå kreftene fra drivinga slik at dekket ikke blir bredere og bredere. Drivreima felles derfor ned i bjelkene som dermed tar opp strekk-kreftene. I dekket har vi videre randplank og hakaplank. Randblanken er den ytterste dekksplanken, og buer seg svakt etter reima. Den har tverre ender som ligger mot hakaplankene. Hakaplankene ligger gjerne i områdene nær baug og hekk. Dekksplankene felles mot hakaplankene, og dermed unngås spisse ender på dekksplankene - spisse ender ville vært svake ved driving. På bildet over sjekkes det om dekksplankene er rette eller svakt buede. Randplanken på Brottsjø er litt spesiell da den delvis også fungerer som hakaplank. This week we started taking away the old "skandekk", that is the construction at the side of the deck that prevents water that's coming from the deck to leak in-between the ribs and so in parts of the boat that you can't inspect and thus potentially can cause serious damage. Another important function of the "skandekk" is preventing the deck to get wider and wider, the way we make these decks water tight is by forcing hemp into the different seams between the planks, by doing this you create enormous forces sideways and the " skandekk" stops these. At this picture you see how I check if the deck is straight or slightly curved. The "randplank" between the straight deck and the curved "skandekk" gets special attention because of its shape. Skissa viser skandekket, og hvordan kreftene virker ved drivinga. Here is a sketch of the "skandekk" and the forces that work on it. På Brottsjø fant vi spor etter gamle reparasjoner. De grønne linjene viser bolter som er kuttet mellom fyllstykkene og huden, mens de røde viser bolter som går gjennom skandekksplanken (øverste hud-bord). Boltene går vanligvis helt ut gennom huden. Det er derfor nærliggende å tro at huden har vært skiftet her. At Brottsjø we found evidence of old reparations. The green lines represent bolts that were cut were the "fyllstykke" stops, the red ones are connected to the "hud" the skin of the boat. This is the normal way of doing so it looks like that part of the "hud" is changed atleast ones in its history. Andre steder på båten er er hvert fyllstykke festet med en bolt som er klinket i begge ender. Ved skifting av skandekksplanken vil en helst unngå å rive dekket for å få plass til å klinke, derfor bruker en gjerne bolt med mutter, som her. We know this because on this side of Brottsjø's "skandekk" it only had one bolt per "fyllstykke" (filling peace) and they were riveted on both sides. If you don't wane remove several deck planks you can't remove the old bolt and you have to use new bolts and use nuts as you can see on this picture, there is no room to rivit. Skisse av konstruksjonen på Brottsjø. Another sketch, now with a little bit more parts with their Norwegian names Den hydrauliske koblinga på Finnøy-motoren trenger utbedring We now know that there is a little bit more work on the drive train. Etter mange års trofast tjeneste ser det ut til at propellakslingen må erstattes. After many years of trustworthy performance we think that now is the moment to replace the axel shaft of Brottsjø so that she can go another 70 years. Her er et bilde fra maskinrommet rundt 1989, - altså den tiden fartøyvet skal tilbakeføres til. Here we have a picture from around the time that we have set as a "guide-date" (1989) It's a part of the machine room. Og slik ser det ut i dag. Litt maling og flikking, så blir det så fint atte.. De blå dekslene på knivbryterne mangler, og nye må lages. Det elektriske utstyret trenger ikke se nytt ut, men skal få seg en skikkelig gjennomgang slik at alt virker, forhåpentligvis i mange åre fremover. And here you can see how it looks today. My goal is 1989 so I cannot make it all new and shining but a ones over with some soap is also not enough. The blue covers that are missing we have to make new and all the rust marks have to go and I have to try to stop the rust to. All the switches and the rest off the electric system doesn't have to shine but it all has to function and preferably for years to come.

1 comment:

Anonymous said...

hallo Wat een werk, maar goed beschreven. Zo kun je nog eens wat leren. En ik zie nog eens hoe mijn zoon aan het werk is.
Groet
Marion