Torsdag den 29. oktober 2009 slippsatte Nordnorsk Fartøyvernsenter M/K Brottsjø. Brottsjø var tidligere fiskebåt, og ble bygget for Trygve Nilsen i 1936. Båten eies nå av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. I de kommende år vil Brottsjø gjennomgå total restaurering, og denne vil du kunne følge på her i bloggen. Vi vil prøve å oppdatere bloggen ukentlig med tekst og bilder fra restaureringa. Du vil også kunne lese om teknikker vi bruker, og konstruksjonsløsninger.

Thursday the 29th of October the former fishing boat Brottsjø was put on the slipway at Fartøyvernsenter in Gratangen, Norway. The coming few years she will be totally restored. On this blog I will show on a weekly basis the progress we are making trough text and photographic documentation. Every now and then I delve deeper in to the techniques we use and of the construction methods.

Christiaan van Gaal (Prosjektleder/Project manager)Uke 7

Denne uka har vi fjernet egnerhuset. Her er deler fra forskjellige perioder, - 60- til 90-tall. Under glassfibertekkinga på taket fant vi spor etter en mengde små spiker, noe som kan tyde på at det har vært tekket med seilduk eller blikk. Vasken og den provisoriske benken er fra 90-tallet og skal ut. Det har også vært en varmeovn i egnerhuset og hullet etter pipa er fortsatt i taket, dog tettet. This week we removed the "egnerhus". There are parts from different periods, from the 1960 to the '90. Under the glass fiber roof cover, probably from the 70's we found small nails indicating that there was originally a canvas cover on the wooden roof. The sink and poorly made table are from the 90's and have to go. When Brottsjø was used for fishing there was also a second stove standing in the "egnerhus" used for cooking and drying cloth, you can still see the round hole. Her er egnerhuset fjernet, dekket er i god stand. And it's gone, the deck is still in good condition. Vi har også startet demontering av fordekket og svineryggene. We also started with the foredeck, we took away the "svinerygg" and the deck. Deler av dekket er skiftet ut for noen år siden, men det er ingen tvil om at det er modent for utskiftning. Noen av bjelkene er også i dårlig forfatning. Parts of the deck were replaced some years ago but here there is no doubt that it's old and rotten and time to replace. Under the deck some beams were also in bad shape. Det øverste bordet i kvitrekka på Brottsjø har en ganske skarp knekk hvor den blir mer utfallende. En fin detalj som sannsynligvis gjør båten litt tørrere i ruskevær. Dette er ikke helt vanlig på kutterbaugene. Vi var litt spente på om dette var resultat av råte, eller om det var kilt ut ved en ombygging, - eller om det var den originale konstruksjonen. Det var nok den originale konstruksjonen, slik det neste bildet viser. At the top of Brottsjø's bow you can see that the last plank is sticking out. A nice detail that makes the boat a little better protected against the waves. Most of the time the skin goes in a straight line on this kind og boats, so we suspected that the construction was so rotten and that the planks were pushed out. But it wasn't, like the sketch and the next picture will show. Dette er en typisk detalj som skal dokumenteres og bevares. Slike særegenheter går gjerne i glemmeboka om man ikke tar seg tiden til å dokumentere dem. Kanskje sammenfaller dette med trender i tida da Brottsjø ble laget, - med mere utfallende bauger som også ettehvert ble vanlig på kuttere. So another detail of Brottsjø we have to preserved, documented and now we have to find out why and how they made it so that later generations of boat builders can reproduce it and understand why it was done. These details, important for Norwegians history of boat building will get lost if we don't take the time for it, this is why nordnorsk fartøyversenter was founded and it separates us from a normal shipyard. Vi har ikke ubegrenset med lagerplass, men prøver å ta vare på så mye som mulig av de gamle konstruksjonene. Man kan måle, notere og se på bilder så mye man vil, men det er fortsatt originalene som er den beste kilden, - det kan gå lang tid før man er i gang med gjenoppbygningen. I dette prosjektet forsøker vi å finne ut hvordan hver enkelt bit er laget mht. materialer, maskiner og verktøy - en tidkrevende, og ikke helt enkel jobb. We don't have unlimited storage room but I try to keep as much from the old construction as possible even if we cannot use is any more. It can take up to 2 years before we have to rebuild sudden parts and you can take all the pictures you can and measure as much as you want but the real thing is the best if you have to copy it. With This project we also gone try to find out with every single item how it was made originally so that if we remake it we use the same materials, machines and tools, it's another reason to save as much as possible so that we can take the time to find all of this out, and that is not easy.

No comments: