Torsdag den 29. oktober 2009 slippsatte Nordnorsk Fartøyvernsenter M/K Brottsjø. Brottsjø var tidligere fiskebåt, og ble bygget for Trygve Nilsen i 1936. Båten eies nå av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. I de kommende år vil Brottsjø gjennomgå total restaurering, og denne vil du kunne følge på her i bloggen. Vi vil prøve å oppdatere bloggen ukentlig med tekst og bilder fra restaureringa. Du vil også kunne lese om teknikker vi bruker, og konstruksjonsløsninger.

Thursday the 29th of October the former fishing boat Brottsjø was put on the slipway at Fartøyvernsenter in Gratangen, Norway. The coming few years she will be totally restored. On this blog I will show on a weekly basis the progress we are making trough text and photographic documentation. Every now and then I delve deeper in to the techniques we use and of the construction methods.

Christiaan van Gaal (Prosjektleder/Project manager)Uke 4


Fordi kalkulasjonene må være ferdige om et par uker har vi konsentrert oss om lugaren denne uka. Interiøret er like gammelt som båten. Vi prøver å berge så mye som mulig av det originale interiøret, men må allikevel åpne for å komme til konstruksjonene under slik at vi kan få sjekket tilstanden.

Because the calculation has to be ready in a couple of weeks I concentrated this week on the "lugar". The interior is as old as Brottsjø itself so from the thirties, we try to save as mush of the original interior as possible but we have to check the structure underneath like the ribs.


Dette skapet fikk vi løst etterhvert. Det tok litt tid, men så har det også stått der i over 70 år.

This cabinet came loose nice and needle, it took some time but it's been stuck there for more then 70 years.Her vises gamle farger. De sorte merkene viser hvor skapet har stått.

Here you can see some older paint and black marks were the different parts were connected.


Slik kan det altså se ut når man begynner å demontere. Her har det stått kondens inni skapet, og panelet og bjelken over er helt oppråtnet. Her går kniven rett inn, uten å bruke makt.

Here you can see how much is eaten away during the years hidden from the eye, the beam above it is also gone, a knife will go in there without forceMekanikerne Harry og John tar ut den ene dieseltanken, - en stor en. Den ser tilsynelatende bra ut, men skal sjekkes med ultralydutstyr senere.

The two technicians Harry and John take away the last remaining diesel tank, a big one. At first glance the tanks looks ok, we will check them with ultrasound equipment later.Her tas tanken ut. Vi får passe på å få den inn før dekket blir lagt, - det er nok det enkleste.

And here it goes. Now don't forget to put it in before we close the deck, it's much easier like this.


John har begynt å arbeide i maskinrommet. Siden det var lit tvil om tilstanden på propellakslingen har vi besluttet å ta den ut. Roret må ut uansett på grunn av for mye klaring i lagrene.

John started also working in the engine room, because there was some doubt about the condition of the propeller shaft we decided to take it out. The rudder also showed an unhealthy tolerance in the bearings so that one had to go anyway.


Det ser ut til at roret har sett sine beste dager.

At first glance the rudder has had its best days.


Vi sjekker gammelt treverk ved å banke på det, stikke i det og ved å bruke øynene. Neste uke må John i gang med skyvelæret.

Old wood we check by knocking on it, sticking a knife in it and using our eyes, John has to start next week with his caliper.

No comments: