Torsdag den 29. oktober 2009 slippsatte Nordnorsk Fartøyvernsenter M/K Brottsjø. Brottsjø var tidligere fiskebåt, og ble bygget for Trygve Nilsen i 1936. Båten eies nå av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. I de kommende år vil Brottsjø gjennomgå total restaurering, og denne vil du kunne følge på her i bloggen. Vi vil prøve å oppdatere bloggen ukentlig med tekst og bilder fra restaureringa. Du vil også kunne lese om teknikker vi bruker, og konstruksjonsløsninger.

Thursday the 29th of October the former fishing boat Brottsjø was put on the slipway at Fartøyvernsenter in Gratangen, Norway. The coming few years she will be totally restored. On this blog I will show on a weekly basis the progress we are making trough text and photographic documentation. Every now and then I delve deeper in to the techniques we use and of the construction methods.

Christiaan van Gaal (Prosjektleder/Project manager)Uke 6


Det siste mekanikerne fjernet fra båten var rørene til kjettingstyringa. Nå skal de igang med å pusse opp gjenstandene.

One of the last things the mechanics took of Brottsjø were the tubes around the chain steering. Now they can begin with restoring and cleaning everything.


På babordsida har vi begynt å fjerne lenningen for den var råtten. Vi får også sett tilstanden på rekkestøttene bedre. Mere enn halvparten av de tredve rekkestøttene må skiftes pga skader i toppene. Den til høyre på bildet har et større problem

On the port side we started taking away the wooden railing because it was rotten but also because I wanted to see how the "rekkestøtte" looked like underneath it. More than half of the thirty "rekkestøtte" have to be shifted out because of damage on the top, the one on the right side of the picture has a bigger problem.


Sist uke skrev Christiaan om boltene i skandekket på styrbordsida, og hvordan de viste at huden hadde blitt skiftet der. På babord side er det bare en bolt gjennom fyllstykkene i denne delen av skandekket, så det ser ut til at huden og alt er originalt på den siden. Siden målet er å føre båten tilbake til 1989 kunne vi alltids kopiert løsningen etter reparasjonen ved å sette inn tre bolter, og kutte en av dem på styrbordsida. I steden bruker vi heller utførelsen slik vi antar den var originalt. Observasjonene vil imidlertid nevnes behørig i rapporten som skal skrives etter restaureringa.

Last week I wrote about the bolts in the "skandekk" on starboard side and how they showed that the outer skin was changed at least once. On the port side you only see one bolt in this part of the "skandekk" and in this "fyllstykke" so it looks like this is the way it was originally done. Now I have to decide how to bring it back, our goal is how it was 1989, so I should put 3 bolts in the ones that had that in 1989 and cut one of them and like in this case it have to put in one??? I think I will make a nice rapport about my findings and use only one bolt.


Her er et annet fyllstykke med to bolter. Her er det ingen kappet bolt, og vi antar dette fyllstykket har blitt skiftet. Når en sammenligner spantetoppene her med de på forrige bilder, skjønner en at et godt fyllstykke har holdt dem tørre.

But two "fyllstykker" further things get more complicated again. Now you see two bolts and what you don't see is the bolt that is cut where the "fyllstykke" begins, here the "fyllstykke" is changed once, maybe that was a good thing, compare the top of the ribs on this picture with the other one, a good "fyllstykke" keeps them dry.


For å gjøre en god kalkulasjon på tidsforuk ved restaureringa har vi tatt ut en del av garneringa. Spantene ser stort sett bra ut og innsida av huden er fuktig, men ikke råtten. Som de fleste gamle båter er det klart at tilstanden under vannlinja er mye bedre enn alt over.

To make a better calculation of the hours needed to restore Brottsjø in to it's former glory we took away some "garnering", the inner skin. The ribs look ok for the most part and the outer skin is wet but not rotten. Like most old boats it is clear that the condition under the waterline is much better than the condition of everything above it.


Det gjelder også kjølsvinet, eller innerkjølen, - litt våt, men ut ifra hva vi kan se er tilstanden bra.

That includes this part of Brottsjø, the "kjølsvin", call it the inner keel, a little wet but from what we could see in good condition.


I tre uker har Christiaan hatt hjelp av smeden vår, Jens-Erik. For å sjekke tilstanden er også hudplank fjernet. Her forbereder vi oss til å dra ut spiker uten å skade treverk.

For three weeks I get help from Jens-Erik, our traditional smith. For the same reasons as above I wanted to take away some skin on the outside, her we prepare us to take away the nails without damaging the wood.

Her er beskrivelse av metoden vi bruker for å dra ut spiker.

Here you can see the method I developed to do that.


Her er planken tatt ut, og tilstanden virker bra nok til at vi kan berge en god del av den originale Brottsjø.

Here the plank is gone, the condition of the wood is good enough, we can save a little bit more of Brottsjø.

No comments: