Torsdag den 29. oktober 2009 slippsatte Nordnorsk Fartøyvernsenter M/K Brottsjø. Brottsjø var tidligere fiskebåt, og ble bygget for Trygve Nilsen i 1936. Båten eies nå av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. I de kommende år vil Brottsjø gjennomgå total restaurering, og denne vil du kunne følge på her i bloggen. Vi vil prøve å oppdatere bloggen ukentlig med tekst og bilder fra restaureringa. Du vil også kunne lese om teknikker vi bruker, og konstruksjonsløsninger.

Thursday the 29th of October the former fishing boat Brottsjø was put on the slipway at Fartøyvernsenter in Gratangen, Norway. The coming few years she will be totally restored. On this blog I will show on a weekly basis the progress we are making trough text and photographic documentation. Every now and then I delve deeper in to the techniques we use and of the construction methods.

Christiaan van Gaal (Prosjektleder/Project manager)Uke 2

Et av problemene vi ofte møter under restaurering, er å finne ut hva som kan brukes av de gamle installasjonene. Vi streber etter å holde ting så autentiske som mulig, men det er ikke alltid lover og forskrifter tillater det. Et eksempel er strømanleggene i båtene. Dette krever gjerne en del dypdykk i reglement for å finne ut hva som må byttes ut, og hva som kan bevares. One of the problems with the old electricity, the wiring, switches, sockets and equipment is that we don't exactly know what we can use later. What are the regulations, is it aloud to use old wires. The goal is to save as much of the original as is allowed so for now it's finding out the regulations. Det går en god del tid til å fjerne gamle beslag som halvrundjernene, totalt mer enn 80 meter på Brottsjø. Også her må det tas stilling til hva som er originalt, og hva som ikke hører hjemme ved tilbakeføringa. A lot of work went into removing all the half round iron strips on the boat, in total more than 80 meters. And off coarse the question: how old is it and mainly is it from before 1989. Her stod kravellen til romkeisingen. Det er ikke mye igjen av den, men heldigvis nok til at vi finner nødvendige detaljer om den originale konstruksjonen This was the place of the old hatch, there is not much left of the wooden beams underneath, luckily we still can find details of the original construction. Under demonteringa av kravellen fant vi en særegen konstruksjon. Vanligvis består fellingene av stikkbjelkene mot kravellen av dobbel svalehale, noen ganger med en spiker for å låse av. Her var det imidlertid brukt en bolt med mutter på innsiden i stikkbjelken. Videre rivning må til for å finne ut hvordan mutteren er felt ned i bjelken. Pga. råte kunne bolten dras ut, og det var da vi så mutteren i andre enden. We found a unique construction, normally this is an all wooden construction with maybe a nail in it Often you find a special flat bold alongside the beam but here the bolt goes through the middle and is tightened with a nut, we will find out more later. Slike detaljer må dokumenteres skikkelig. So we take special care to document it. Disse køyene ble laget etter 1989, som er året båten skal tilbakeføres til, og vil derfor fjernes og ikke settes tilbake. These improvised berths were made after 1989, the date that we use as a reference for this restoration so we took them away and they will not come back. Vi fant fjernstyringshendlene til spillet liggende rundt omkring på båten. We found the old controls for the winch lying around in the boat. Her har betjeningshendlene vært montert. Hullene er plugget. And we found the place where they belong. Denne uka har vi påbegynt demonteringa av spillet med tilhørende gear og drivverk. Hele tiden tas det bilder for å dokumentere utførels slik at tilbakemonteringa går lettere. We started this week also to disassemble the winch and it's driveshaft and gear box. We take enough pictures now and make notes so that later we can reassemble it with more ease. Spillet er løst, og klart for restaurering. Innmaten ser bra ut hvilket er et godt tegn. The winch is loose and ready to be restored, the insides look good, that's a good sign.

No comments: