Torsdag den 29. oktober 2009 slippsatte Nordnorsk Fartøyvernsenter M/K Brottsjø. Brottsjø var tidligere fiskebåt, og ble bygget for Trygve Nilsen i 1936. Båten eies nå av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. I de kommende år vil Brottsjø gjennomgå total restaurering, og denne vil du kunne følge på her i bloggen. Vi vil prøve å oppdatere bloggen ukentlig med tekst og bilder fra restaureringa. Du vil også kunne lese om teknikker vi bruker, og konstruksjonsløsninger.

Thursday the 29th of October the former fishing boat Brottsjø was put on the slipway at Fartøyvernsenter in Gratangen, Norway. The coming few years she will be totally restored. On this blog I will show on a weekly basis the progress we are making trough text and photographic documentation. Every now and then I delve deeper in to the techniques we use and of the construction methods.

Christiaan van Gaal (Prosjektleder/Project manager)Uke 1

Etter at stillasene var satt opp begynte arbeidet. After we put up the scaffolding and cleaned the boat we started our work.
Etter å ha tatt bilder, merket utstyr og tatt de nødvendige målene, begynte vi demonteringa av alt som var boltet til dekk og rekke After taking pictures, labeling and taking the necessary measurements we started taking away all the parts that are bolted or nailed to the deck and the guard rail
Samtidig begynte Christiaan med oppmålinga. Fra bestemte punkt og linjer tas mål slik at alt kan komme tilbake på rette plass under gjenoppbygginga. At the same time I started measuring the boat and put fixed points and lines on the boat that we can use to measure from so we can put everything back at the right place when we start rebuilding.
Her vises snorene som går på kryss og tvers av båten. Det er disse snorene som er referansepunktene for målingene. Here you can see a line going through the length of the boat and one across.
Kazimierz løfter romlukekeisingen forsiktig løs med en hydraulisk jekk. Vi prøver, så langt det lar seg gjøre, å ikke ødelegge deler ved demonteringa. I dette prosjektet prøver vi ut nye, mere skånsomme verktøy ved demontering, i steden for tradisjonelt motorsag og brekkjern. Here technician Kazimierz is carefully lifting part of the hatch with a hydraulic jack, we try not to break parts if we disassemble them so for this project we use these hydraulic tools wherever possible instead of the old chainsaw and crowbar.
På dette stadiet er kostnadsoverslag et av hovedmomentene. Under demonteringa avdekkes alltid svakheter som trenger utbedring, og dette må dokumenteres og nye kalkulasjoner utføres. Part of the job now is assessing the costs of restoring the rusted and damaged parts of the boat.
Elektriker Peder gjør det samme på det elektriske systemet. Electrician Peder does the same with the electrical system on board.
Er dette fra tredve-, femti- eller sekstitallet? Is it from the thirties, fifties or sixties?

No comments: