Torsdag den 29. oktober 2009 slippsatte Nordnorsk Fartøyvernsenter M/K Brottsjø. Brottsjø var tidligere fiskebåt, og ble bygget for Trygve Nilsen i 1936. Båten eies nå av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. I de kommende år vil Brottsjø gjennomgå total restaurering, og denne vil du kunne følge på her i bloggen. Vi vil prøve å oppdatere bloggen ukentlig med tekst og bilder fra restaureringa. Du vil også kunne lese om teknikker vi bruker, og konstruksjonsløsninger.

Thursday the 29th of October the former fishing boat Brottsjø was put on the slipway at Fartøyvernsenter in Gratangen, Norway. The coming few years she will be totally restored. On this blog I will show on a weekly basis the progress we are making trough text and photographic documentation. Every now and then I delve deeper in to the techniques we use and of the construction methods.

Christiaan van Gaal (Prosjektleder/Project manager)Uke 51, 52, 53

Mer og mer kommer på plass, og det planlegges å sjøsette Brottsjø 19. august i anledning Foldvikmarkedet som arrangeres årlig av Gratangen Kystlag. Vi gleder oss til å vise publikum resultatet.
The launching date is getting closer, and Brottsjø is getting more and more complete. We are planning to launch the boat at 14:00, the19.th of August so that we can show it at the coastal-culture festival in Foldvik that same weekend. Drivinga fortsetter, og nå er det undervannsskroget som står for tur.
The caulking continues, and the hull below the waterline is under work. Alt av dekk er ferdig drevet og beket.
The caulking of the deck is finished, and sealed. En god del halvrundjern er montert, og rør-rekkene er under arbeid.
Quite a lot of the hardware is mounted, and the railing is being worked at. Fiskeriregistreringsmerket er malt på og baugbeslag montert. Kappa er også ferdig.
The registration mark for fishing is back. The companion way/cabin porthole is also finished.
Jay skraper ut gammelt dårlig drev.
Jay is peeling out old caulking.
Tanker, rør og maskindeler er pusset og overflatebehandlet.
Dielseltanks, piping and machiney is refurbished.
Sylinderen og andre deler til Finnøy-motoren er pusset ned, mønjet og malt med lyseblå hammerslagslakk slik de var i Trygve Nilsens eie.
The cylinder and other parts of the Finnøy-engine are stripped from old paint, primed and painted with hammered-finish anti-rust paint like it was when Trygve Nilsen had the boat.
Toppstykke, topplokk/mellomstykke og hydraulikkoljetank for omstyringa.
Engine parts.
Pumpepluns og diverse deksler og deler. Oljetanken til ovnen i lugaren er laget ny. Denne skal stå på sb-side på dekket forut.
More engine parts. The oiltank for the stove in the cabin is made new, and is to be placed at sb-side of the deck in the front of the boat.
Bunnramma, stativ, svinghjul, aksling, regulator, kobling og omstyring er montert tilbake i båten etter overflatebehandling og gjennomgang på verkstedet. På omstyringa er det byttet simmeringer, stempelstengene i hydraulikksylinderen er slipt.
The engine is being rebuilt in the boat after the parts has been refurbished in the workshop. Brottsjø has a controllable pitch propellar which is powered by hydraulics, these have new sealings and the piston and cylinder here has been honed.
Deler som var rustne ble pusset ned og behandlet med Owatrol penetrerende olje. Deretter ble de mønjet med Jotun-mønje tilsatt Owatrol penetrerende olje for å få skikkelig "bett" mellom gods og mønje, og tilslutt malt med hammerslagslakk.
Engine parts that were rusty were stripped down and treated with Owatrol penetrating oil. Then primed with Jotun-primer with some Owatrol penetrating oil blended in - this will make the primer stick better to the surface. The top finish is light blue Hammerite hammered finish.
Bak bjelken ble det satt opp spikerslag/forsterkning - noe som gjorde at flaska kom et par cm lengre bak, dette kan bli til hinder for tilkomsten til kranene på startluftflaska som henger under akterdekket på Brottsjø. Vi må vurdere hvordan vi løser dette når vi kommer til montering av kraner og rør - ei mulig løsning blir "muffer" til forlenging av rørene ut fra tanken slik at kranene kommer klar av bjelken.
A reinforcement was mounted behind the beam - which made the air tank end up some centimeters behind its origin. This messes up the access to the cranes and handles of the airtank. We have to figure out what to do with this - a possible solution is to extend the cranes and handles.
I Brottsjø står det to strømtavler i maskinrommet, - denne sitter i forkant inni keisingen.
Parts of Brottsjøs electrical circuitry.
Den andre sitter i akterkant av keisingen, og her finner en også knivbryterne for hovedstrøm og gløding.
More parts of the electrical circuitry, the switch-blade switches are the main-switch and the other one for the diesel glow plug.
Styrhuset har fått seg en omgang med skraping, pussing, grunning og maling. Styrhuset og keisingen er i aluminium.
The aluminium steering house has also been refurbished.
En del spikerslag var dårlige, og måtte skiftes ut. Alt brukbart panel ble pusset og brukt om igjen.
The beams behind the panel was in bad condition, and had to be replaced. The panels was refurbished and used over again.
Styrhusvinduene har også fått seg en omgang med pussing og overflatebehandling.
The windows from the steering house also got their share of surface treatment.

1 comment:

Alice said...

I've seen one of the images that might need some Owatrol Paint Conditioner. The invention is very nice and it needs to last long right? So, by now it should be taking cared of with the proper chemical to preserve it.