Torsdag den 29. oktober 2009 slippsatte Nordnorsk Fartøyvernsenter M/K Brottsjø. Brottsjø var tidligere fiskebåt, og ble bygget for Trygve Nilsen i 1936. Båten eies nå av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. I de kommende år vil Brottsjø gjennomgå total restaurering, og denne vil du kunne følge på her i bloggen. Vi vil prøve å oppdatere bloggen ukentlig med tekst og bilder fra restaureringa. Du vil også kunne lese om teknikker vi bruker, og konstruksjonsløsninger.

Thursday the 29th of October the former fishing boat Brottsjø was put on the slipway at Fartøyvernsenter in Gratangen, Norway. The coming few years she will be totally restored. On this blog I will show on a weekly basis the progress we are making trough text and photographic documentation. Every now and then I delve deeper in to the techniques we use and of the construction methods.

Christiaan van Gaal (Prosjektleder/Project manager)Fundamentsbolter

De gamle fundamentsboltene så ut til å være av messing, og hadde fått et visst rødskjær enkelte steder. Dette kan skyldes at zinken i legeringa er "vasket" ut gjennom selektiv korrosjon. Det som da er igjen i legeringa er gjerne porøs kobber med liten styrke. Vi har derfor valgt å skifte ut disse, men var interessert i å vite mer om hvilken legering som var brukt i de originale.
The old foundation bolts for the engine seemed to be made from brass, and had a certain red glow in some places, which can be the result of dezincification. This is a problem in boats where brasses can loose zink from the alloy - the rest is then porous and weak copper. We chose to change these bolts, but wanted to know which alloy they were made from first.
Vi sendte materialprøver av de gamle fundamentsaboltene til analyse, og fikk tilbake følgende resultat:
We sent some samples of the old bolts to have them analyzed, ond got the folloving results:
Test nr. 1

Cu
Zn
Sn
Pb
Fe
Ni
Al
Mn
Si
Cd
As
%
56.31
39.41
0.6514
0.6483
0.5343
0.0732
≤0.00
1.301
0.0226
0.0124
0.0297
Test nr. 2

Cu
Zn
Sn
Pb
Fe
Ni
Al
Mn
Si
Cd
As
%
55.53
40.05
0.5948
0.8312
0.5533
0.0652
≤0.00
1.306
0.0262
0.0123
0.0284
Test nr. 3

Cu
Zn
Sn
Pb
Fe
Ni
Al
Mn
Si
Cd
As
%
55.10
40.71
0.6183
0.9142
0.5508
0.0683
≤0.00
1.301
0.0349
0.0128
0.0276
Gjennomsnittlig

Cu
Zn
Sn
Pb
Fe
Ni
Al
Mn
Si
Cd
As
%
55,65 40,06
0,6215
0,7979 0,5461 0,0689 ≤0,00 1,303 0,0279 0,0125 0,0286

Bortsett fra kobber og sink, som er vanlig messing, fant de altså spor av Mangan, Bly, Tinn og Jern m.m. Uten at vi helt har klart for oss hva de ulike metallene betyr for legeringa, kan denne minne om det som på folkemunne kalles mangan-bronze. Vanligvis kalles legeringer som hovedsaklig består av kobber og sink for messing. Dersom noen av bestanddelene gir den egenskaper eller farge som ligner bronze kan den kalles bronze.
Except from copper and zinc - which makes regular brass, they also found traces of Mangan, Lead, Tin and iron ++. We are not sure how these different metals affect the characteristics of the alloy, but know that theres an alloy that is called manganeze-bronze. Alloys with copper and zinc as the main ingredients are usually called brasses, but in some cases where the other metals in the alloy gives it colour or properties of bronze, its named just that - bronze.

I en kommentar fra Olaussen metall, sender de med datablad på den legeringen de har som ligner mest - "den legering vi har på folkemunne som manganbronse, er oftest høyfast messing, som vi kaller for OM15, men din legering stemmer ikke helt her. Før i tiden var det mange små lokale støperier som ble brukt, de gjorde en god jobb, men de visste vel ikke alltid hva de holdt på med. Det viser seg når vi tar analyser av gamle ting, så er det ikke sjeldent at de ikke er verken ”hummer eller kanari”"

In an comment from the company that analyzed the samples, they attach the description of  the alloy they have in stock that seems to be the most similar to our samples: "the alloy we have is referred to as manganeze-bronze, which is high-strength-brass, and what we call OM15, but your alloy doesn't quite seem to fit the bill. Back in the old days there were a lot of smallscale local casting going on. They did a good job, but probably didn't always know what they were doing. This comes to show when we analyze old stuff - its not always easy to tell what kind of alloy its supposed to be.

No comments: