Torsdag den 29. oktober 2009 slippsatte Nordnorsk Fartøyvernsenter M/K Brottsjø. Brottsjø var tidligere fiskebåt, og ble bygget for Trygve Nilsen i 1936. Båten eies nå av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. I de kommende år vil Brottsjø gjennomgå total restaurering, og denne vil du kunne følge på her i bloggen. Vi vil prøve å oppdatere bloggen ukentlig med tekst og bilder fra restaureringa. Du vil også kunne lese om teknikker vi bruker, og konstruksjonsløsninger.

Thursday the 29th of October the former fishing boat Brottsjø was put on the slipway at Fartøyvernsenter in Gratangen, Norway. The coming few years she will be totally restored. On this blog I will show on a weekly basis the progress we are making trough text and photographic documentation. Every now and then I delve deeper in to the techniques we use and of the construction methods.

Christiaan van Gaal (Prosjektleder/Project manager)Uke 36/37


Vi er foreløpig ferdig med interiøret. De gamle delene er satt inn og tilpasset med noen små justeringer. Overflatebehandlinga tar vi senere.
For now we are finished with the interior of the "lugar". The old parts fitted with some small adjustments, later we will work with the old paint.

Det gjenstår fortsatt en del arbeid, men alt er satt sammen og stødig nok til å arbeides med.
You can see that we still have some work to do but now everything is connected again it's sturdy enough to work with.Innredninga på slutten av -80 tallet.
At the end of the eighties.

Den gamle døra er vasket, vi ønsker å ta vare på så mye av den gamle malinga som mulig - akkurat som med resten av interiøret.
The old door is cleaned, we also want to preserve as mush of the old paint just like we try to preserve as mush of the old interior.

Også fra -80 tallet.
Also in the eighties.

Bjørn har startet arbeidet med fyllstykkene.
After the interior Bjørn started with the "fyllstykker".

Fyllstykkene er deler av skandekket, og fyller mellomrommene mellom rekkestøttene.
"Fyllstykker" are the planks between the "rekkestøtte" , click here for a sketch.

1 comment:

Anonymous said...

he1 het is al 2011, waar blijft een nieuwe aflevering?
groet
Marion