Torsdag den 29. oktober 2009 slippsatte Nordnorsk Fartøyvernsenter M/K Brottsjø. Brottsjø var tidligere fiskebåt, og ble bygget for Trygve Nilsen i 1936. Båten eies nå av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. I de kommende år vil Brottsjø gjennomgå total restaurering, og denne vil du kunne følge på her i bloggen. Vi vil prøve å oppdatere bloggen ukentlig med tekst og bilder fra restaureringa. Du vil også kunne lese om teknikker vi bruker, og konstruksjonsløsninger.

Thursday the 29th of October the former fishing boat Brottsjø was put on the slipway at Fartøyvernsenter in Gratangen, Norway. The coming few years she will be totally restored. On this blog I will show on a weekly basis the progress we are making trough text and photographic documentation. Every now and then I delve deeper in to the techniques we use and of the construction methods.

Christiaan van Gaal (Prosjektleder/Project manager)Uke 19

Denne uka har Peder, elektrikeren vår, ferdigstilt sitt arbeide på Brottsjø for i år. Alle de gamle bryterne, soklene og panelene er renset, målt og reparert. Der det var nødvendig har han skaffet tilsvarende gamle deler. Se resultatet - de ser jo nye ut.

This week Peder, the electrician finished his work on Brottsjø for this year. All the old switches, sockets and switchboards are cleaned, measured and repaired, if necessary using old parts where possible. Look at the results, they look like new again.


No comments: