Torsdag den 29. oktober 2009 slippsatte Nordnorsk Fartøyvernsenter M/K Brottsjø. Brottsjø var tidligere fiskebåt, og ble bygget for Trygve Nilsen i 1936. Båten eies nå av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. I de kommende år vil Brottsjø gjennomgå total restaurering, og denne vil du kunne følge på her i bloggen. Vi vil prøve å oppdatere bloggen ukentlig med tekst og bilder fra restaureringa. Du vil også kunne lese om teknikker vi bruker, og konstruksjonsløsninger.

Thursday the 29th of October the former fishing boat Brottsjø was put on the slipway at Fartøyvernsenter in Gratangen, Norway. The coming few years she will be totally restored. On this blog I will show on a weekly basis the progress we are making trough text and photographic documentation. Every now and then I delve deeper in to the techniques we use and of the construction methods.

Christiaan van Gaal (Prosjektleder/Project manager)Uke 17


Denne uka har Christiaan arbeidet med den nye stevnen. Mye tid gikk til oppmåling og mot hud og innerstevn slik at den nye skal passe best mulig.

This week I worked with the new stern. The old stern didn’t fit so good anymore after so many years so I spent some time measuring the old Skin and inner stern/knee to make sure that the new one fits good.
Tilpasningen undervanns er viktig for å unngå lekkasjer.
 
The fitting underwater is for obvious reasons important.
Vi har testet tilpasningene, og noen små justeringer er nødvendige før monteringa neste uke.

I tested if it fits and it was almost good, some little adjustments and we will mount it next week.

Fellingene mot huden passer godt, - vinklene er målt skikkelig.
 
The skin fits nicely, the angles are measured correctly.

No comments: